Deti sa pripravujú prijať Ježiša - fotogaléria

Barbora Kullačová 26.04.2024

Deti sa pripravujú prijať Ježiša - fotogaléria

Snímka: Barbora Kullačová

Don Marián Husár dokáže vliať svoj entuziazmus aj do rodičov prvoprijímajúcich detí. Nie všetci totiž chápu tajomstvá našej viery, napríklad svätej spovede či Eucharistie. Snímka: Barbora Kullačová
Don Marián Husár dokáže vliať svoj entuziazmus aj do rodičov prvoprijímajúcich detí. Nie všetci totiž chápu tajomstvá našej viery, napríklad svätej spovede či Eucharistie. Snímka: Barbora Kullačová
Animátor zakladajúci oheň na pálenie hriechov Snímka: Barbora Kullačová
Animátor zakladajúci oheň na pálenie hriechov Snímka: Barbora Kullačová
Rodičia v menších skupinkách premýšľajú, ako svojim deťom čo najlepšie vysvetliť desať Božích prikázaní. Snímka: Barbora Kullačová
Rodičia v menších skupinkách premýšľajú, ako svojim deťom čo najlepšie vysvetliť desať Božích prikázaní. Snímka: Barbora Kullačová
Deti hodia svoje hriechy napísané na papierikoch do ohňa. Lepšie tak pochopia, že pri spovedi ich podobne spáli Božie milosrdenstvo. Snímka: Barbora Kullačová
Deti hodia svoje hriechy napísané na papierikoch do ohňa. Lepšie tak pochopia, že pri spovedi ich podobne spáli Božie milosrdenstvo. Snímka: Barbora Kullačová
Rodičia rozdelení do skupiniek diskutujúci o prikázaniach z Desatora Snímka: Barbora Kullačová
Rodičia rozdelení do skupiniek diskutujúci o prikázaniach z Desatora Snímka: Barbora Kullačová
Prvoprijímajúce deti sa zapájajú aj na detských svätých omšiach čítaním prosieb. Snímka: Barbora Kullačová
Prvoprijímajúce deti sa zapájajú aj na detských svätých omšiach čítaním prosieb. Snímka: Barbora Kullačová
Dievčenské stretko pred aktivitou na saleziánskom ihrisku na Miletičovej Snímka: Barbora Kullačová
Dievčenské stretko pred aktivitou na saleziánskom ihrisku na Miletičovej Snímka: Barbora Kullačová