Diplomatár je výnimočná knižná publikácia

Ivan Šulík 03.11.2021

Diplomatár je výnimočná knižná publikácia

Snímka: Tibor Ujlacký

Špičkový znalec slovenského a uhorského stredoveku Richard Marsina v spolupráci s Jozefom Melišom a s výraznou podporou biskupa Viliama Judáka zostavil diplomatár s najstaršími zachovanými písomnými listinami Nitrianskeho biskupstva.  Snímka: Tomáš N
Špičkový znalec slovenského a uhorského stredoveku Richard Marsina v spolupráci s Jozefom Melišom a s výraznou podporou biskupa Viliama Judáka zostavil diplomatár s najstaršími zachovanými písomnými listinami Nitrianskeho biskupstva. Snímka: Tomáš N
V dnešnej digitálnej dobe vzniká len málo vzácnych odborných a súčasne dostupných popularizačných diel. Diplomatár je jedným z nich. Snímka: Tomáš Novosedlík
V dnešnej digitálnej dobe vzniká len málo vzácnych odborných a súčasne dostupných popularizačných diel. Diplomatár je jedným z nich. Snímka: Tomáš Novosedlík
Kniha je koncipovaná latinsko-slovensky, je teda plnohodnotnou publikáciou pre vedeckú verejnosť a zároveň z nej môžu čerpať poznatky o slovenských dejinách aj laici. Snímka: Tibor Ujlacký
Kniha je koncipovaná latinsko-slovensky, je teda plnohodnotnou publikáciou pre vedeckú verejnosť a zároveň z nej môžu čerpať poznatky o slovenských dejinách aj laici. Snímka: Tibor Ujlacký
Vzácnym dôkazom o starobylosti Nitrianskeho biskupstva, ale aj o šírení kresťanstva a organizovanej cirkevnej štruktúre v podobe diecézy na jej území sú zachované písomné listiny. Snímka: Ivan Šulík
Vzácnym dôkazom o starobylosti Nitrianskeho biskupstva, ale aj o šírení kresťanstva a organizovanej cirkevnej štruktúre v podobe diecézy na jej území sú zachované písomné listiny. Snímka: Ivan Šulík
Diplomatár obsahuje listiny od roku 796 do roku 1300, pričom niektoré z nich neboli doposiaľ nikdy publikované. Snímka: Tomáš Novosedlík
Diplomatár obsahuje listiny od roku 796 do roku 1300, pričom niektoré z nich neboli doposiaľ nikdy publikované. Snímka: Tomáš Novosedlík
Vyše šesťstostranová publikácia je zbierkou dobových listinných písomných pamiatok o šírení kresťanstva na území severne od Dunaja, o založení, existencii a znovuobnovení Nitrianskeho biskupstva do roku 1300. Snímka: Tomáš Novosedlík
Vyše šesťstostranová publikácia je zbierkou dobových listinných písomných pamiatok o šírení kresťanstva na území severne od Dunaja, o založení, existencii a znovuobnovení Nitrianskeho biskupstva do roku 1300. Snímka: Tomáš Novosedlík