DOM - krásne knihy zo Spolku svätého Vojtecha (fotogaléria)

V roku 1943 bola založená a nejaký čas vydávaná edícia DOM, v ktorej vyšlo jedenásť zväzkov pôvodnej literatúry. Pozrite si pôvodné autorské ilustrácie ich obálok.

KN red. 01.12.2021

DOM - krásne knihy zo Spolku svätého Vojtecha (fotogaléria)

Snímka: archív SSV

Snímka: archív SSV
Snímka: archív SSV
Snímka: archív SSV
Snímka: archív SSV
Snímka: archív SSV
Snímka: archív SSV
Snímka: archív SSV
Snímka: archív SSV
Snímka: archív SSV
Snímka: archív SSV
Snímka: archív SSV
Snímka: archív SSV