Dorka je domovom pre ľudí v kríze - fotogaléria

Anna Stankayová 27.04.2022

Dorka je domovom pre ľudí v kríze - fotogaléria

Snímka: archív Dorky

Nezisková organizácia Dorka pomáha núdznym. V šijacej dielni sa učia šiť chňapky, zástery a tašky. Snímka: archív Dorky
Nezisková organizácia Dorka pomáha núdznym. V šijacej dielni sa učia šiť chňapky, zástery a tašky. Snímka: archív Dorky
Niekedy im stačí len pomôcť preklenúť krátke obdobie,“ hovorí Jolana Šuleková, riaditeľka neziskovej organizácie Dorka. Snímka: archív Dorky
Niekedy im stačí len pomôcť preklenúť krátke obdobie,“ hovorí Jolana Šuleková, riaditeľka neziskovej organizácie Dorka. Snímka: archív Dorky
 Mládež sa popoludní rozvíja v tvorivých dielňach, klube domácich úloh, na kurze angličtiny či buduje vzťah k pestovaniu rastlín. Snímka: archív Dorky
Mládež sa popoludní rozvíja v tvorivých dielňach, klube domácich úloh, na kurze angličtiny či buduje vzťah k pestovaniu rastlín. Snímka: archív Dorky
Mládež sa popoludní rozvíja v tvorivých dielňach, klube domácich úloh, na kurze angličtiny či buduje vzťah k pestovaniu rastlín. Snímka: archív Dorky
Mládež sa popoludní rozvíja v tvorivých dielňach, klube domácich úloh, na kurze angličtiny či buduje vzťah k pestovaniu rastlín. Snímka: archív Dorky
 Mladí dospelí sa starajú aj o skrášľovanie svojho dočasného domova. Snímka: archív Dorky
Mladí dospelí sa starajú aj o skrášľovanie svojho dočasného domova. Snímka: archív Dorky
Deti a mladí na biblickom stretnutí spojenom s výletom v lese nad košickým sídliskom KVP. Snímka: archív Dorky
Deti a mladí na biblickom stretnutí spojenom s výletom v lese nad košickým sídliskom KVP. Snímka: archív Dorky