Európske katolícke sociálne dni 2022 - fotogaléria

Počas štyroch dní sa delegáti európskych krajín spoločne snažili vniesť hlas katolíckej sociálnej náuky do praxe a diskutovať o sociálnych výzvach, ktoré smerujú k novému začiatku po pandémii.

Miroslava Gromanová 28.03.2022

Európske katolícke sociálne dni 2022 - fotogaléria

Snímka: Erika Litváková

Pred úvodnou svätou omšou sa konal sviečkový pochod za mier na Ukrajine. Snímka: Erika Litváková
Pred úvodnou svätou omšou sa konal sviečkový pochod za mier na Ukrajine. Snímka: Erika Litváková
Diskutovaniu na témy jednotlivých blokov predchádzalo privítanie hostí šiestimi významnými osobnosťami. Snímka: Erika Litváková
Diskutovaniu na témy jednotlivých blokov predchádzalo privítanie hostí šiestimi významnými osobnosťami. Snímka: Erika Litváková
Fotografia zachytáva uvítací prejav arcibiskupa Gintarasa Grušasa. Snímka: Erika Litváková
Fotografia zachytáva uvítací prejav arcibiskupa Gintarasa Grušasa. Snímka: Erika Litváková
Po každom tematickom bloku nasledovali workshopy. Hostia boli rozdelení do skupín podľa dorozumievacích jazykov. Snímka: Peter Zimen
Po každom tematickom bloku nasledovali workshopy. Hostia boli rozdelení do skupín podľa dorozumievacích jazykov. Snímka: Peter Zimen
Jednou z rečníčok bola Meisa Dano, členka Rady Caritas.  Snímka: Peter Zimen
Jednou z rečníčok bola Meisa Dano, členka Rady Caritas. Snímka: Peter Zimen
Súčasťou programu bolo aj vystúpenie rómskeho tanečného súboru Čiriklore. Snímka: Peter Zimen
Súčasťou programu bolo aj vystúpenie rómskeho tanečného súboru Čiriklore. Snímka: Peter Zimen
Počas prestávky poskytol krátky rozhovor kardinál Michael Czerny. Snímka: Erika Litváková
Počas prestávky poskytol krátky rozhovor kardinál Michael Czerny. Snímka: Erika Litváková