Farnosť Abrahám (fotogaléria)

Iniciatívne prostredie, úcta k Eucharistii a radostné procesie sú znakmi aktívneho duchovného života v Abraháme.

Peter Slovák 07.06.2022

Farnosť Abrahám (fotogaléria)

Snímka: Erika Litváková

Farský kostol v Abraháme je centrálnym miestom úcty k Eucharistii v obci. Snímka: Erika Litváková
Farský kostol v Abraháme je centrálnym miestom úcty k Eucharistii v obci. Snímka: Erika Litváková
Obraz na hlavnom oltári kostola v Abraháme zobrazuje anjela, ktorý zadržiava ruku Abraháma pri obetovaní svojho syna Izáka. Snímka: Erika Litváková
Obraz na hlavnom oltári kostola v Abraháme zobrazuje anjela, ktorý zadržiava ruku Abraháma pri obetovaní svojho syna Izáka. Snímka: Erika Litváková
Správcom farnosti Abrahám je Ondrej Chrvala. Snímka: Erika Litváková
Správcom farnosti Abrahám je Ondrej Chrvala. Snímka: Erika Litváková
Farníčka Mária Masarovičová vedie vo farnosti spoločenstvo Modlitby matiek. Snímka: Erika Litváková
Farníčka Mária Masarovičová vedie vo farnosti spoločenstvo Modlitby matiek. Snímka: Erika Litváková
Na autentické prežívanie sviatku Božieho tela v minulosti si veľmi dobre spomína kostolníčka Helena Kollárová. Snímka: Erika Litváková
Na autentické prežívanie sviatku Božieho tela v minulosti si veľmi dobre spomína kostolníčka Helena Kollárová. Snímka: Erika Litváková
Príprava oltárikov – búdičiek – a účasť na procesii boli vždy prejavom úprimnej viery. Snímka: reprofoto z archívu Bohumila Čambála
Príprava oltárikov – búdičiek – a účasť na procesii boli vždy prejavom úprimnej viery. Snímka: reprofoto z archívu Bohumila Čambála
Príprava oltárikov – búdičiek – a účasť na procesii boli vždy prejavom úprimnej viery. Snímka: reprofoto z archívu rodiny Bartušových
Príprava oltárikov – búdičiek – a účasť na procesii boli vždy prejavom úprimnej viery. Snímka: reprofoto z archívu rodiny Bartušových
Snímka: reprofoto z archívu farnosti Abrahám
Snímka: reprofoto z archívu farnosti Abrahám