Farnosť Bánovce nad Bebravou - fotogaléria

Farnosť, ktorá sa vníma ako miesto spoločného kráčania, ako veľká rodina, v ktorej má každý svoje poslanie.

Erika Litváková 02.06.2022

Farnosť Bánovce nad Bebravou - fotogaléria

Stanislav Garaj naznačuje, aký veľký význam má duchovne pritiahnuť rodiny i školskú mládež k prameňu viery. Snímka: Erika Litváková

text
text
Farský Kostol Najsvätejšej Trojice v Bánovciach nad Bebravou. Snímka: Erika Litváková
Farský Kostol Najsvätejšej Trojice v Bánovciach nad Bebravou. Snímka: Erika Litváková
Vo farskom chráme majú vzácne relikvie svätých Ľudovíta a Zélie Martinovcov a ich dcéry sv. Terézie z Lisieux. Snímka: Erika Litváková
Vo farskom chráme majú vzácne relikvie svätých Ľudovíta a Zélie Martinovcov a ich dcéry sv. Terézie z Lisieux. Snímka: Erika Litváková
Interiér farského Kostola Najsvätejšej Trojice v Bánovciach nad Bebravou. Snímka: Erika Litváková
Interiér farského Kostola Najsvätejšej Trojice v Bánovciach nad Bebravou. Snímka: Erika Litváková
Jana Virgovičová si myslí, že treba vystúpiť z úzadia, nezriedka máme totiž problém navzájom sa počúvať a spoločne kráčať. Snímka: Erika Litváková
Jana Virgovičová si myslí, že treba vystúpiť z úzadia, nezriedka máme totiž problém navzájom sa počúvať a spoločne kráčať. Snímka: Erika Litváková
V školskej Kaplnke Premenenia Pána nielen žiaci nájdu duchovné osvieženie a pomoc. Snímka: Erika Litváková
V školskej Kaplnke Premenenia Pána nielen žiaci nájdu duchovné osvieženie a pomoc. Snímka: Erika Litváková