Farnosť Drienov - fotogaléria

Anna Stankayová 27.10.2021

Farnosť Drienov - fotogaléria

Kostol sv. Šimona a Júdu v Drienove prešiel viacerými rekonštrukciami. Poslednou bola obnova v rokoch 2014 – 2019. Robila sa nová maľba, reštaurovali sa obrazy, osadili nové kríže, veľký zvon či vežové hodiny. Snímka: Anna Stankayová
Kostol sv. Šimona a Júdu v Drienove prešiel viacerými rekonštrukciami. Poslednou bola obnova v rokoch 2014 – 2019. Robila sa nová maľba, reštaurovali sa obrazy, osadili nové kríže, veľký zvon či vežové hodiny. Snímka: Anna Stankayová
Ku kaplnke, ktorá odolala povodni v roku 1949, chodia Drienovčania každoročne s ďakovnou procesiou. Snímka: archív farnosti
Ku kaplnke, ktorá odolala povodni v roku 1949, chodia Drienovčania každoročne s ďakovnou procesiou. Snímka: archív farnosti
Vo farskom chráme sa na freskách nachádzajú spolu s Kristom i apoštoli – štyria evanjelisti či sv. Peter a Pavol. Snímka: Anna Stankayová
Vo farskom chráme sa na freskách nachádzajú spolu s Kristom i apoštoli – štyria evanjelisti či sv. Peter a Pavol. Snímka: Anna Stankayová
Steny vo svätyni zdobia okrem patrónov farnosti – sv. Šimona a Júdu i biblické výjavy: návrat márnotratného syna, Ježišovo posolstvo „nechajte maličkých prísť ku mne“ a výjav Svätej rodiny pri práci (na snímke nad sochami patrónov farnosti). Snímka:
Steny vo svätyni zdobia okrem patrónov farnosti – sv. Šimona a Júdu i biblické výjavy: návrat márnotratného syna, Ježišovo posolstvo „nechajte maličkých prísť ku mne“ a výjav Svätej rodiny pri práci (na snímke nad sochami patrónov farnosti). Snímka:
Obnovený kostol požehnal v roku 2017 v deň patrónov obce košický pomocný biskup Marek Forgáč. Snímka: archív farnosti
Obnovený kostol požehnal v roku 2017 v deň patrónov obce košický pomocný biskup Marek Forgáč. Snímka: archív farnosti
Chrám kedysi zdobil hlavný neogotický oltár. V posledných rokoch 20. storočia ho nahradil dominantnejší kríž. Snímka: archív farnosti
Chrám kedysi zdobil hlavný neogotický oltár. V posledných rokoch 20. storočia ho nahradil dominantnejší kríž. Snímka: archív farnosti
Farár Štefan Vaňo a ruženčiarka Mária Havrillová pri obraze Panny Márie Obišovskej Snímka: Anna Stankayová
Farár Štefan Vaňo a ruženčiarka Mária Havrillová pri obraze Panny Márie Obišovskej Snímka: Anna Stankayová
V zadnej časti kostola môžu veriaci okrem aktuálnych oznamov prostredníctvom fotografií nahliadnuť aj do farskej minulosti. Snímka: Anna Stankayová
V zadnej časti kostola môžu veriaci okrem aktuálnych oznamov prostredníctvom fotografií nahliadnuť aj do farskej minulosti. Snímka: Anna Stankayová