Fotogaléria z prvej novény k Panne Márii Rožňavskej

Ponúkame vám fotografický pohľad na vyvrcholenie prvej novény k Panne Márii Rožňavskej, ktorú pri svätej omši 24. októbra slávnostne zavŕšil rožňavský biskup Stanislav Stolárik.

Katolícke noviny 28.10.2021

Fotogaléria z prvej novény k Panne Márii Rožňavskej

Novénu oznámil rožňavský biskup Stanislav Stolárik pastierskym listom, ktorý sa čítal v nedeľu 10. októbra 2021 v Rožňavskej diecéze.

„Jedným z hlavných úmyslov tejto novény bolo a je upriamiť našu pozornosť na užitočnosť viery,“ uviedol biskup Stolárik. Snímka: Štefan Moravčík
Na záver novény, ktorá sa konala 16. až 24. októbra, sa slávila svätá omša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bol rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Snímka: Štefan Moravčík
Novéna sa konala v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, v modlitbovom zjednotení so všetkými farnosťami diecézy. Snímka: Štefan Moravčík
Obraz Panny Márie Rožňavskej v deň modlitieb za Rožňavskú diecézu a otca biskupa 16. októbra preniesli kňazi v sprievode zo Zimnej kaplnky katedrály do presbytéria chrámu. Každý deň počas deviatnika veriaci pred týmto obrazom prednášali modlitby v rámci novény k Panne Márii Rožňavskej. Snímka: Štefan Moravčík