Krásy Dómu sv. Alžbety Uhorskej v Košiciach objektívom Katolíckych novín

Erika Litváková 19.11.2020

Krásy Dómu sv. Alžbety Uhorskej v Košiciach objektívom Katolíckych novín

1. Západná strana chrámu ponúka pohľad na hlavný, paradoxne na kamenársku výzdobu najmenej bohatý vchod. Snímka: Erika Litváková
1. Západná strana chrámu ponúka pohľad na hlavný, paradoxne na kamenársku výzdobu najmenej bohatý vchod. Snímka: Erika Litváková
2. Najhonosnejším portálom dómu je prekvapivo severný.Snímka: Erika Litváková
2. Najhonosnejším portálom dómu je prekvapivo severný.Snímka: Erika Litváková
3. Dva vstupy v severnej časti oddeľuje stĺpik s neogotickou sochou sv. Alžbety Uhorskej.Snímka: Erika Litváková
3. Dva vstupy v severnej časti oddeľuje stĺpik s neogotickou sochou sv. Alžbety Uhorskej.Snímka: Erika Litváková
4. Stavba južnej strany chrámu sa datuje do prvej etapy (od konca 14. storočia do roku 1420) viac ako storočnej výstavby košického dómu. Snímka: Erika Litváková
4. Stavba južnej strany chrámu sa datuje do prvej etapy (od konca 14. storočia do roku 1420) viac ako storočnej výstavby košického dómu. Snímka: Erika Litváková
5. Neogotické sochy svätcov pri pilieroch predsiene južného portálu pochádzajú z 19. storočia. Snímka: Erika Litváková
5. Neogotické sochy svätcov pri pilieroch predsiene južného portálu pochádzajú z 19. storočia. Snímka: Erika Litváková
6. Na chodníku vedľa Dómu sv. Alžbety nájdete od roku 1997 asi 50 pamätných dlaždíc s menami vzácnych návštevníkov Košíc. Snímka: Erika Litváková
6. Na chodníku vedľa Dómu sv. Alžbety nájdete od roku 1997 asi 50 pamätných dlaždíc s menami vzácnych návštevníkov Košíc. Snímka: Erika Litváková
7. Neogotický oltár sv. Anny patrí medzi novšie, pochádza z roku 1896. Znázorňuje sv. Annu, ktorá vyučuje malú Pannu Máriu. Snímka: Erika Litváková
7. Neogotický oltár sv. Anny patrí medzi novšie, pochádza z roku 1896. Znázorňuje sv. Annu, ktorá vyučuje malú Pannu Máriu. Snímka: Erika Litváková
8. Neskorogotické vežovité pastofórium zo 70. rokov 15. storočia, teda svätostánok, sa považuje za kamenársky šperk. Snímka: Erika Litváková
8. Neskorogotické vežovité pastofórium zo 70. rokov 15. storočia, teda svätostánok, sa považuje za kamenársky šperk. Snímka: Erika Litváková
9. Hlavný neskorogotický krídlový oltár zasvätený sv. Alžbete vznikol v rokoch 1474 – 1477 a jeho autor (či autori) je doteraz neznámy. Snímka: Erika Litváková
9. Hlavný neskorogotický krídlový oltár zasvätený sv. Alžbete vznikol v rokoch 1474 – 1477 a jeho autor (či autori) je doteraz neznámy. Snímka: Erika Litváková
10. Neprehliadnuteľná nástenná maľba nad severným portálom z rokov 1914 – 1916 predstavuje život vodcu protihabsburského povstania Františka II. Rákociho vo forme schodov.Snímka: Erika Litváková
10. Neprehliadnuteľná nástenná maľba nad severným portálom z rokov 1914 – 1916 predstavuje život vodcu protihabsburského povstania Františka II. Rákociho vo forme schodov.Snímka: Erika Litváková
11. Závesná mandorla s Madonou a Ježišom v strede hlavnej lode je barokovou pamiatkou z prvej polovice 18. storočia.Snímka: Erika Litváková
11. Závesná mandorla s Madonou a Ježišom v strede hlavnej lode je barokovou pamiatkou z prvej polovice 18. storočia.Snímka: Erika Litváková