Kristus na nich položil svoje ruky - fotogaléria

Zuzana Artimová 15.06.2023

Kristus na nich položil svoje ruky - fotogaléria

Snímka: Marek Mucha

V Bazilike sv. Emeráma prijal z rúk nitrianskeho biskupa Viliama Judáka kňazskú vysviacku Lukáš Frank a Dominik Tisovský. Snímka: Marek Mucha
V Bazilike sv. Emeráma prijal z rúk nitrianskeho biskupa Viliama Judáka kňazskú vysviacku Lukáš Frank a Dominik Tisovský. Snímka: Marek Mucha
Nitrianski novokňazi vychádzajú z katedrálneho chrámu v spoločnosti diecézneho biskupa Viliama Judáka.  Snímka: Marek Mucha
Nitrianski novokňazi vychádzajú z katedrálneho chrámu v spoločnosti diecézneho biskupa Viliama Judáka. Snímka: Marek Mucha
Bosí karmelitáni prežívali v Bazilike Návštevy Panny Márie na Starých Horách veľkú radosť. Banskobystrický biskup Marián Chovanec vysvätil Petra Beňa za kňaza. Snímka: Radovan Rehák
Bosí karmelitáni prežívali v Bazilike Návštevy Panny Márie na Starých Horách veľkú radosť. Banskobystrický biskup Marián Chovanec vysvätil Petra Beňa za kňaza. Snímka: Radovan Rehák
Novokňaz z rehole bosých karmelitánov Peter Beňo po vysviacke s banskobystrickým biskupom Mariánom Chovancom. Snímka: Radovan Rehák
Novokňaz z rehole bosých karmelitánov Peter Beňo po vysviacke s banskobystrickým biskupom Mariánom Chovancom. Snímka: Radovan Rehák
Žilinský biskup Tomáš Galis vysvätil štyroch diakonov (vpredu) a troch novokňazov (v hornom rade). Snímka: Jozef Škultéty
Žilinský biskup Tomáš Galis vysvätil štyroch diakonov (vpredu) a troch novokňazov (v hornom rade). Snímka: Jozef Škultéty
Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský vysvätil v Katedrále sv. Martina štyroch novokňazov: Martina Giru, Mária Jančoviča, Tamása Pammera a Martina Surového. Snímka: Erika Litváková
Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský vysvätil v Katedrále sv. Martina štyroch novokňazov: Martina Giru, Mária Jančoviča, Tamása Pammera a Martina Surového. Snímka: Erika Litváková
Novokňazi Bratislavskej arcidiecézy prechádzali po vysviacke Kapitulskou ulicou za potlesku svojich starších bratov v kňazskej službe. Snímka: Erika Litváková
Novokňazi Bratislavskej arcidiecézy prechádzali po vysviacke Kapitulskou ulicou za potlesku svojich starších bratov v kňazskej službe. Snímka: Erika Litváková