Misijná príloha - fotogaléria

KN red. 20.10.2021

Misijná príloha - fotogaléria

Snímka: Danica Olexová

„My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4, 20) – tieto biblické slová sú ústredným mottom Posolstva Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2021. Snímka: Danica Olexová
„My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4, 20) – tieto biblické slová sú ústredným mottom Posolstva Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2021. Snímka: Danica Olexová
„My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4, 20) – tieto biblické slová sú ústredným mottom Posolstva Svätého Otca Františka k Svetovému dňu misií 2021. Snímka: Danica Olexová
Aj polokočovný kmeň Samburuov žijúci v strednej a severnej Keni oslovuje Boha menom Nkai. Snímka: Danica Olexová
Aj polokočovný kmeň Samburuov žijúci v strednej a severnej Keni oslovuje Boha menom Nkai. Snímka: Danica Olexová
Svätý Otec v encyklike Fratelli tutti zdôrazňuje, že potrebujeme znovuzískať spoločné nadšenie pre budovanie spoločenstva solidarity a vzájomnej súdržnosti, ktorému venujeme čas, úsilie i prostriedky. Snímka: Danica Olexová
Svätý Otec v encyklike Fratelli tutti zdôrazňuje, že potrebujeme znovuzískať spoločné nadšenie pre budovanie spoločenstva solidarity a vzájomnej súdržnosti, ktorému venujeme čas, úsilie i prostriedky. Snímka: Danica Olexová
„V tomto čase pandémie, keď pod zámienkou bezpečného sociálneho odstupu existuje pokušenie skrývať a zdôvodňovať ľahostajnosť a nezáujem, je naliehavá misia súcitu, ktorá dokáže z nutného odstupu urobiť príležitosť na stretnutie, starostlivosť a podp
„V tomto čase pandémie, keď pod zámienkou bezpečného sociálneho odstupu existuje pokušenie skrývať a zdôvodňovať ľahostajnosť a nezáujem, je naliehavá misia súcitu, ktorá dokáže z nutného odstupu urobiť príležitosť na stretnutie, starostlivosť a podp
„V tomto čase pandémie, keď pod zámienkou bezpečného sociálneho odstupu existuje pokušenie skrývať a zdôvodňovať ľahostajnosť a nezáujem, je naliehavá misia súcitu, ktorá dokáže z nutného odstupu urobiť príležitosť na stretnutie, starostlivosť a podporu,“ píše v posolstve k Misijnej nedeli pápež František. Snímka: Danica Olexová
Podľa slov pápeža Františka „v aktuálnej situácii sú naliehavo potrební misionári nádeje, ktorí budú schopní s Pánovým pomazaním prorocky pripomínať, že nikto sa nemôže spasiť sám“. Snímka: missio.at
Podľa slov pápeža Františka „v aktuálnej situácii sú naliehavo potrební misionári nádeje, ktorí budú schopní s Pánovým pomazaním prorocky pripomínať, že nikto sa nemôže spasiť sám“. Snímka: missio.at
Podľa slov pápeža Františka „v aktuálnej situácii sú naliehavo potrební misionári nádeje, ktorí budú schopní s Pánovým pomazaním prorocky pripomínať, že nikto sa nemôže spasiť sám“. Snímka: missio.at
Pápežské misijné diela upriamujú na Misijnú nedeľu pozornosť na východoafrickú Keňu, ktorá má so Slovenskom viaceré väzby. Snímka: missio.at
Pápežské misijné diela upriamujú na Misijnú nedeľu pozornosť na východoafrickú Keňu, ktorá má so Slovenskom viaceré väzby. Snímka: missio.at
Pápežské misijné diela upriamujú na Misijnú nedeľu pozornosť na východoafrickú Keňu, ktorá má so Slovenskom viaceré väzby. Snímka: missio.at
„Ježiš Kristus naozaj žije a chce, aby sme aj my žili ako bratia a sestry a boli schopní prijať túto nádej a deliť sa o ňu,“ aj týmito slovami pozýva Svätý Otec všetkých veriacich sláviť Svetový deň misií. Snímka: missio.at
„Ježiš Kristus naozaj žije a chce, aby sme aj my žili ako bratia a sestry a boli schopní prijať túto nádej a deliť sa o ňu,“ aj týmito slovami pozýva Svätý Otec všetkých veriacich sláviť Svetový deň misií. Snímka: missio.at
„Ježiš Kristus naozaj žije a chce, aby sme aj my žili ako bratia a sestry a boli schopní prijať túto nádej a deliť sa o ňu,“ aj týmito slovami pozýva Svätý Otec všetkých veriacich sláviť Svetový deň misií. Snímka: missio.at