Momenty zo života spišského biskupa Štefana Sečku (6. júl 1953 – 28. október 2020)

V levočskej nemocnici ráno 28. októbra zomrel spišský biskup Štefan Sečka. Pozrite si pár momentov zachytených na fotografiách z posledných rokov jeho života.

Katolícke noviny 28.10.2020

Momenty zo života spišského biskupa Štefana Sečku (6. júl 1953 – 28. október 2020)

Jedným z posledných veľkých významných cirkevných podujatí, na ktorom sa biskup Štefan Sečka zúčastnil, bola biskupská vysviacka spišského pomocného biskupa Jána Kuboša v Spišskej Kapitule, Snímka: -TK KBS-/Martin Magda
Jedným z posledných veľkých významných cirkevných podujatí, na ktorom sa biskup Štefan Sečka zúčastnil, bola biskupská vysviacka spišského pomocného biskupa Jána Kuboša v Spišskej Kapitule, Snímka: -TK KBS-/Martin Magda
Jedným z posledných veľkých významných cirkevných podujatí, na ktorom sa biskup Štefan Sečka zúčastnil, bola biskupská vysviacka spišského pomocného biskupa Jána Kuboša v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule 24. júna 2020. Zosnulý spišský biskup bol hlavným svätiteľom a kazateľom počas slávnostnej svätej omše. Snímka: -TK KBS-/Martin Magda
Piateho júla 2019 predsedal slávnostnej pontifikálnej svätej omši ku cti sv. Cyrila a sv. Metoda na Mariánskej hore v Levoči. Snímka: -TK KBS-/Jaroslav Kičák
Piateho júla 2019 predsedal slávnostnej pontifikálnej svätej omši ku cti sv. Cyrila a sv. Metoda na Mariánskej hore v Levoči. Snímka: -TK KBS-/Jaroslav Kičák
Piateho júla 2019 predsedal slávnostnej pontifikálnej svätej omši ku cti sv. Cyrila a sv. Metoda na Mariánskej hore v Levoči. Snímka: -TK KBS-/Jaroslav Kičák
Biskup Štefan Sečka na celoslovenskom stretnutí mládeže P15 v Poprade na prelome júla a augusta 2015 Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen
Biskup Štefan Sečka na celoslovenskom stretnutí mládeže P15 v Poprade na prelome júla a augusta 2015 Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen
Biskup Štefan Sečka na celoslovenskom stretnutí mládeže P15 v Poprade na prelome júla a augusta 2015 Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen
V júni 2014 bol hlavným celebrantom na pohrebe monsignora Štefana Náhalku, jedného zo zakladateľov Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. -TK KBS-/Jaroslav Kičák
V júni 2014 bol hlavným celebrantom na pohrebe monsignora Štefana Náhalku, jedného zo zakladateľov Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. -TK KBS-/Jaroslav Kičák
V júni 2014 bol hlavným celebrantom na pohrebe monsignora Štefana Náhalku, jedného zo zakladateľov Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. V jeho rodnej obci - Liptovskej Tepličke ho pochovali po takmer 40 rokoch od smrti. Dovtedy bol Štefan Náhalka pochovaný v Ríme na cintoríne Flaminio, v hrobke Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. Snímka: -TK KBS-/Jaroslav Kičák
V júni 2013 sa biskup Štefan Sečka poďakoval za 60 rokov života. Snímka: -TK KBS-/Tomáš Dzurov
V júni 2013 sa biskup Štefan Sečka poďakoval za 60 rokov života. Snímka: -TK KBS-/Tomáš Dzurov
V júni 2013 sa biskup Štefan Sečka poďakoval za 60 rokov života v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule počas svätej omše, ktorú slávil spolu s biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi, rehoľníčkami a veriacimi svojej diecézy. Snímka: -TK KBS-/Tomáš Dzurov
V júni 2013 sa biskup Štefan Sečka poďakoval za 60 rokov života. Snímka: -TK KBS-/Tomáš Dzurov
V júni 2013 sa biskup Štefan Sečka poďakoval za 60 rokov života. Snímka: -TK KBS-/Tomáš Dzurov
V júni 2013 sa biskup Štefan Sečka poďakoval za 60 rokov života v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule počas svätej omše, ktorú slávil spolu s biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi, rehoľníčkami a veriacimi svojej diecézy. Snímka: -TK KBS-/Tomáš Dzurov
V roku 2012 konsekroval farský Kostol svätého Imricha v Čimhovej na Orave. Pri tejto príležitosti sa počas slávenia slávnostnej svätej omše poďakoval veriacim za rekonštrukciu tohto Božieho domu. Snímka: -TK KBS-/Mária Staselová
V roku 2012 konsekroval farský Kostol svätého Imricha v Čimhovej na Orave. Pri tejto príležitosti sa počas slávenia slávnostnej svätej omše poďakoval veriacim za rekonštrukciu tohto Božieho domu. Snímka: -TK KBS-/Mária Staselová
V roku 2012 konsekroval farský Kostol svätého Imricha v Čimhovej na Orave. Pri tejto príležitosti sa počas slávenia slávnostnej svätej omše poďakoval veriacim za rekonštrukciu tohto Božieho domu. Snímka: -TK KBS-/Mária Staselová
Koncom októbra 2012 požehnal Dom smútku v Spišskej Starej Vsi. Snímka: -TK KBS-/Ján Gemza
Koncom októbra 2012 požehnal Dom smútku v Spišskej Starej Vsi. Snímka: -TK KBS-/Ján Gemza
Koncom októbra 2012 požehnal Dom smútku v Spišskej Starej Vsi. Snímka: -TK KBS-/Ján Gemza
Prvého mája 2011 sa stal súčasťou ružomberského Námestia Andreja Hlinku park pomenovaný po pápežovi Jánovi Pavlovi II. Biskup Štefan Sečka vtedy odhalil a požehnal svätcovu bustu so stĺpom. Snímka: -TK KBS-/Martin Buzna
Prvého mája 2011 sa stal súčasťou ružomberského Námestia Andreja Hlinku park pomenovaný po pápežovi Jánovi Pavlovi II. Biskup Štefan Sečka vtedy odhalil a požehnal svätcovu bustu so stĺpom. Snímka: -TK KBS-/Martin Buzna
Prvého mája 2011 sa stal súčasťou ružomberského Námestia Andreja Hlinku park pomenovaný po pápežovi Jánovi Pavlovi II. Biskup Štefan Sečka vtedy odhalil a požehnal svätcovu bustu so stĺpom. Snímka: -TK KBS-/Martin Buzna
Prvého mája 2011 sa stal súčasťou ružomberského Námestia Andreja Hlinku park pomenovaný po pápežovi Jánovi Pavlovi II. Biskup Štefan Sečka vtedy odhalil a požehnal svätcovu bustu so stĺpom. Snímka: -TK KBS-/Martin Buzna
Prvého mája 2011 sa stal súčasťou ružomberského Námestia Andreja Hlinku park pomenovaný po pápežovi Jánovi Pavlovi II. Biskup Štefan Sečka vtedy odhalil a požehnal svätcovu bustu so stĺpom. Snímka: -TK KBS-/Martin Buzna
Prvého mája 2011 sa stal súčasťou ružomberského Námestia Andreja Hlinku park pomenovaný po pápežovi Jánovi Pavlovi II. Biskup Štefan Sečka vtedy odhalil a požehnal svätcovu bustu so stĺpom. Snímka: -TK KBS-/Martin Buzna
Štefan Sečka na levočskej púti na Mariánskej hore začiatkom júla 2010 spolu s vtedajším spišským pomocným biskupom Andrejom Imrichom Snímka: Peter Zimen
Štefan Sečka na levočskej púti na Mariánskej hore začiatkom júla 2010 spolu s vtedajším spišským pomocným biskupom Andrejom Imrichom Snímka: Peter Zimen
Štefan Sečka na levočskej púti na Mariánskej hore začiatkom júla 2010 spolu s vtedajším spišským pomocným biskupom Andrejom Imrichom Snímka: Peter Zimen
Kvetný víkend v Poprade, ktorý mal názov Víkend SPOLU 2009, vyvrcholil slávnostnou svätou omšou a diskusiou so Štefanom Sečkom, ktorý bol vtedy spišským pomocným biskupom. Snímka: -TK KBS-/Štefan Fajta
Kvetný víkend v Poprade, ktorý mal názov Víkend SPOLU 2009, vyvrcholil slávnostnou svätou omšou a diskusiou so Štefanom Sečkom, ktorý bol vtedy spišským pomocným biskupom. Snímka: -TK KBS-/Štefan Fajta
Kvetný víkend v Poprade, ktorý mal názov Víkend SPOLU 2009, vyvrcholil slávnostnou svätou omšou a diskusiou so Štefanom Sečkom, ktorý bol vtedy spišským pomocným biskupom. Snímka: -TK KBS-/Štefan Fajta
Biskup Štefan Sečka s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom v januári 2009 na slávnosti, keď život a dielo kardinála ocenila Katolícka univerzita v Ružomberku udelením čestného titulu doctor honoris causa. Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen
Biskup Štefan Sečka s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom v januári 2009 na slávnosti, keď život a dielo kardinála ocenila Katolícka univerzita v Ružomberku udelením čestného titulu doctor honoris causa. Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen
Biskup Štefan Sečka s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom v januári 2009 na slávnosti, keď život a dielo kardinála Jána Chryzostoma Korca ocenila Katolícka univerzita v Ružomberku udelením čestného titulu doctor honoris causa. Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen
Štefan Sečka s emeritným pápežom Benediktom XVI. na generálnej audiencii počas návštevy slovenských biskupov ad limina apostolorum vo Vatikáne v júni 2007 Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen
Štefan Sečka s emeritným pápežom Benediktom XVI. na generálnej audiencii počas návštevy slovenských biskupov ad limina apostolorum vo Vatikáne v júni 2007 Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen
Štefan Sečka s emeritným pápežom Benediktom XVI. na generálnej audiencii počas návštevy slovenských biskupov ad limina apostolorum vo Vatikáne v júni 2007 Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen
V Detskom domove sv. Klementa Hofbauera v Podolínci, ktorý v roku 2006 zriadilo Spišské biskupstvo, Štefan Sečka neváhal na návšteve v januári 2007 chytiť do ruky pingpongovú raketu. Snímka: -TK KBS-/Václav Hypius
V Detskom domove sv. Klementa Hofbauera v Podolínci, ktorý v roku 2006 zriadilo Spišské biskupstvo, Štefan Sečka neváhal na návšteve v januári 2007 chytiť do ruky pingpongovú raketu. Snímka: -TK KBS-/Václav Hypius
V Detskom domove sv. Klementa Hofbauera v Podolínci, ktorý v roku 2006 zriadilo Spišské biskupstvo, Štefan Sečka neváhal na návšteve v januári 2007 chytiť do ruky pingpongovú raketu. Snímka: -TK KBS-/Václav Hypius
Štefan Sečka na návšteve Detského domova v Podolínci v januári 2007 Snímka: -TK KBS-/Václav Hypius
Štefan Sečka na návšteve Detského domova v Podolínci v januári 2007 Snímka: -TK KBS-/Václav Hypius
Štefan Sečka na návšteve Detského domova v Podolínci v januári 2007 Snímka: -TK KBS-/Václav Hypius