Najkrajšie Vianoce slávia v Lendaku - fotogaléria

Miroslava Gromanová 24.12.2022

Najkrajšie Vianoce slávia v Lendaku - fotogaléria

Snímka: archív rodiny Žmijovských

Pavel Žmijovský na dôchodku našiel záľubu v šití ľudových krojov. Všetci Lendačania si dávajú ušiť alebo opraviť svoj kroj u neho. Snímka: archív rodiny Žmijovských
Pavel Žmijovský na dôchodku našiel záľubu v šití ľudových krojov. Všetci Lendačania si dávajú ušiť alebo opraviť svoj kroj u neho. Snímka: archív rodiny Žmijovských
Koledovanie mladých pastierov od domu k domu s goralskými koledami sa nazýva sôpka. Snímka: archív obce Lendak
Koledovanie mladých pastierov od domu k domu s goralskými koledami sa nazýva sôpka. Snímka: archív obce Lendak
Archívna snímka slávenia Tretej adventnej nedele vtedajším farárom Antonom Hrtusom (v strede) spolu s Petrom Dobrovičom (vľavo) a Františkom Fudalym (vpravo). Snímka: archív obce Lendak
Archívna snímka slávenia Tretej adventnej nedele vtedajším farárom Antonom Hrtusom (v strede) spolu s Petrom Dobrovičom (vľavo) a Františkom Fudalym (vpravo). Snímka: archív obce Lendak
Adventné schodíky v kostole, ktorými si deti odpočítavali dni do Vianoc. Jezuliatko postupovalo zhora dole. Snímka: archív obce Lendak
Adventné schodíky v kostole, ktorými si deti odpočítavali dni do Vianoc. Jezuliatko postupovalo zhora dole. Snímka: archív obce Lendak
Pastieri na polnočnú omšu prinášajú Jezuliatku tradičné dary – jablká, syr, klobásy. Snímka: archív obce Lendak
Pastieri na polnočnú omšu prinášajú Jezuliatku tradičné dary – jablká, syr, klobásy. Snímka: archív obce Lendak
V lendackom kroji chodí na polnočnú svätú omšu aj Patrícia Žmijovská. Snímka: archív rodiny Žmijovských
V lendackom kroji chodí na polnočnú svätú omšu aj Patrícia Žmijovská. Snímka: archív rodiny Žmijovských
Vianoce v rodine Žmijovských kedysi predstavovali najmä spoločný oddych s rodinou pri štedrovečernom stole. Keď sa zišla celá rodina, museli spojiť aj dva stoly dokopy, aby sa všetci pomestili. Snímka: archív rodiny Žmijovských
Vianoce v rodine Žmijovských kedysi predstavovali najmä spoločný oddych s rodinou pri štedrovečernom stole. Keď sa zišla celá rodina, museli spojiť aj dva stoly dokopy, aby sa všetci pomestili. Snímka: archív rodiny Žmijovských