Navštívili sme Važec - fotogaléria

Lenka Piatrov Horáková 31.12.2022

Navštívili sme Važec - fotogaléria

Snímka: archív farnosti

Na slávenie vianočných sviatkov sa všetci veľmi tešia, pretože na sviatok Troch kráľov majú hody. Snímky: archív farnosti
Na slávenie vianočných sviatkov sa všetci veľmi tešia, pretože na sviatok Troch kráľov majú hody. Snímky: archív farnosti
Obľúbenou aktivitou v Adventnom období je deviatnik Kto dá prístrešie Svätej rodine. Snímky: archív farnosti
Obľúbenou aktivitou v Adventnom období je deviatnik Kto dá prístrešie Svätej rodine. Snímky: archív farnosti
Na mnohých aktivitách sa katolíci a evanjelici podieľajú spoločne. Snímky: archív farnosti
Na mnohých aktivitách sa katolíci a evanjelici podieľajú spoločne. Snímky: archív farnosti
Važec je neveľká farnosť s veľkým srdcom. Snímky: archív farnosti
Važec je neveľká farnosť s veľkým srdcom. Snímky: archív farnosti
Kostol Klaňania sa troch kráľov a vpravo Diecézne centrum mládeže Premeny. Snímky: archív farnosti
Kostol Klaňania sa troch kráľov a vpravo Diecézne centrum mládeže Premeny. Snímky: archív farnosti
Oltáru dominuje výjav Klaňanie sa troch kráľov Snímky: archív farnosti
Oltáru dominuje výjav Klaňanie sa troch kráľov Snímky: archív farnosti
Jasličková pobožnosť v roku 2019 sa stretla s pozitívnymi ohlasmi. Snímky: archív farnosti
Jasličková pobožnosť v roku 2019 sa stretla s pozitívnymi ohlasmi. Snímky: archív farnosti
Snímky: archív farnosti
Snímky: archív farnosti