Obišovce si uctili Pannu Máriu Ružencovú - fotogaléria

Jaroslav Fabian 06.10.2021

Obišovce si uctili Pannu Máriu Ružencovú - fotogaléria

Snímka: Jaroslav Fabian

V úvode slávnosti košický pomocný biskup Marek Forgáč privítal kardinála Dominika Duku, ktorému je úcta k Panne Márii Ružencovej blízka aj pre jeho dominikánsku spiritualitu. Snímka: Jaroslav Fabian
V úvode slávnosti košický pomocný biskup Marek Forgáč privítal kardinála Dominika Duku, ktorému je úcta k Panne Márii Ružencovej blízka aj pre jeho dominikánsku spiritualitu. Snímka: Jaroslav Fabian
Kardinál Dominik Duka v homílii upriamil pozornosť veriacich na pozdrav archanjela Gabriela vo význame gréckeho prekladu chaire, ktorý znamená zdravas´ – raduj sa. Snímka: Jaroslav Fabian
Kardinál Dominik Duka v homílii upriamil pozornosť veriacich na pozdrav archanjela Gabriela vo význame gréckeho prekladu chaire, ktorý znamená zdravas´ – raduj sa. Snímka: Jaroslav Fabian
„Keď sa modlíme ruženec, vstupujeme do najhlbších Božích tajomstiev; do tajomstiev Božej lásky,“ vysvetlil v príhovore kardinál Duka. Snímka: Jaroslav Fabian
„Keď sa modlíme ruženec, vstupujeme do najhlbších Božích tajomstiev; do tajomstiev Božej lásky,“ vysvetlil v príhovore kardinál Duka. Snímka: Jaroslav Fabian
Ako kardinál Duka zdôraznil, ruženec bol aj modlitbou Anny Kolesárovej, a preto dokázala obstáť. Snímka: Jaroslav Fabian
Ako kardinál Duka zdôraznil, ruženec bol aj modlitbou Anny Kolesárovej, a preto dokázala obstáť. Snímka: Jaroslav Fabian
Košický arcibiskup Bernard Bober poďakoval kardinálovi za jeho povzbudenie: „Nech vás za túto službu Pán žehná a Božia Matka prikryje svojím ochranným plášťom.“ Snímka: Jaroslav Fabian
Košický arcibiskup Bernard Bober poďakoval kardinálovi za jeho povzbudenie: „Nech vás za túto službu Pán žehná a Božia Matka prikryje svojím ochranným plášťom.“ Snímka: Jaroslav Fabian
Kardinál Duka na záver slávnosti požehnal pamätnú tabuľu pri príležitosti dokončenia pútnického domu blahoslavenej Anny Kolesárovej v Obišovciach. Snímka: Jaroslav Fabian
Kardinál Duka na záver slávnosti požehnal pamätnú tabuľu pri príležitosti dokončenia pútnického domu blahoslavenej Anny Kolesárovej v Obišovciach. Snímka: Jaroslav Fabian