Ochotné zanechať svoj jazyk i krajinu - fotogaléria

Miroslava Gromanová 23.05.2023

Ochotné zanechať svoj jazyk i krajinu - fotogaléria

Snímka: Erika Litváková

Stenu Kaplnky Ducha Svätého zdobí obraz znázorňujúci Zoslanie Ducha Svätého. Z vitráže tŕňovej koruny vychádzajú červené lúče, ktoré prechádzajú cez bočné vitráže kaplnky. Snímka: Erika Litváková
Stenu Kaplnky Ducha Svätého zdobí obraz znázorňujúci Zoslanie Ducha Svätého. Z vitráže tŕňovej koruny vychádzajú červené lúče, ktoré prechádzajú cez bočné vitráže kaplnky. Snímka: Erika Litváková
Seniori majú možnosť každý deň pocítiť lásku a starostlivosť. Služobnice Ducha Svätého prinášajú ľuďom plnosť života najmä vďaka nasledovaniu Ducha Svätého. Snímka: Erika Litváková
Seniori majú možnosť každý deň pocítiť lásku a starostlivosť. Služobnice Ducha Svätého prinášajú ľuďom plnosť života najmä vďaka nasledovaniu Ducha Svätého. Snímka: Erika Litváková
Súčasťou kláštora je aj Domov sv. Jozefa, kde sa sestry o seniorov starajú v atmosfére lásky, radosti a modlitby. Počas našej návštevy sme ich stretli práve pri spoločnej modlitbe. Snímka: Erika Litváková
Súčasťou kláštora je aj Domov sv. Jozefa, kde sa sestry o seniorov starajú v atmosfére lásky, radosti a modlitby. Počas našej návštevy sme ich stretli práve pri spoločnej modlitbe. Snímka: Erika Litváková
„Mojou túžbou vždy bolo a stále je slúžiť Duchu Svätému a prinášať pokoj. Byť služobnicou, ktorá mu dovolí, aby cezo mňa prinášal pokoj vo svete,“ hovorí sestra Pavla Peštová. Snímka: Erika Litváková
„Mojou túžbou vždy bolo a stále je slúžiť Duchu Svätému a prinášať pokoj. Byť služobnicou, ktorá mu dovolí, aby cezo mňa prinášal pokoj vo svete,“ hovorí sestra Pavla Peštová. Snímka: Erika Litváková
Radosť a pokoj im prináša aj práca v záhrade. Svoje poslanie a službu napĺňajú v každom smere. Snímka: Erika Litváková
Radosť a pokoj im prináša aj práca v záhrade. Svoje poslanie a službu napĺňajú v každom smere. Snímka: Erika Litváková
Popri všetkých aktivitách a povinnostiach je dôležitá aj starostlivosť o chod provinciálneho domu. Snímka: Erika Litváková
Popri všetkých aktivitách a povinnostiach je dôležitá aj starostlivosť o chod provinciálneho domu. Snímka: Erika Litváková
Sestry služobnice Ducha Svätého svojou charizmou denne vzývajú Ducha, aby ich viedol. Na začiatku dňa hymnom Veni Creator, napoludnie sekvenciou a deň končia vzývaním darov Ducha Svätého. Snímka: Erika Litváková
Sestry služobnice Ducha Svätého svojou charizmou denne vzývajú Ducha, aby ich viedol. Na začiatku dňa hymnom Veni Creator, napoludnie sekvenciou a deň končia vzývaním darov Ducha Svätého. Snímka: Erika Litváková
Vo veľkej úcte majú aj sr. Veroniku Theresiu Ráckovú, ktorá bola horlivou misionárkou. Na spoločné chvíle s ňou spomína aj sr. Pavla Peštová. Snímka: Erika Litváková
Vo veľkej úcte majú aj sr. Veroniku Theresiu Ráckovú, ktorá bola horlivou misionárkou. Na spoločné chvíle s ňou spomína aj sr. Pavla Peštová. Snímka: Erika Litváková