Odišiel Miroslav Cipár, slovenská ilustrátorská legenda

V pondelok 8. novembra odovzdal svoju nesmrteľnú dušu  do rúk Pána života a smrti akademický maliar Miroslav Cipár. Počas uplynulých jedenástich rokov veľmi úzko spolupracoval s Katolíckymi novinami a ich vydavateľom - Spolkom svätého Vojtecha, pre ktorý ilustroval knižné skvosty, ako bol Faust a Božská komédia, ale aj veľkolepé dielo Dômyselný rytier don Quijote de la Mancha, ktoré sa v nastávajúcich dňoch dostane na pulty slovenských kníhkupectiev.

Zuzana Artimová 09.11.2021

Odišiel Miroslav Cipár, slovenská ilustrátorská legenda

Miroslav Cipár s neodmysliteľným úsmevom počas rozhovoru v redakcii Katolíckych novín v roku 2018 Snímka: Erika Litváková
Miroslav Cipár s neodmysliteľným úsmevom počas rozhovoru v redakcii Katolíckych novín v roku 2018 Snímka: Erika Litváková
Jedna z ilustrácií Miroslava Cipára k dielu Johanna Wolfganga Goetheho Faust © Spolok svätého Vojtecha/Miroslav Cipár
Jedna z ilustrácií Miroslava Cipára k dielu Johanna Wolfganga Goetheho Faust © Spolok svätého Vojtecha/Miroslav Cipár
Snímka z prezentácie Fausta v roku 2018, zľava: Miroslav Cipár, Martina Grochálová, Ján Čakanek Snímka: Erika Litváková
Snímka z prezentácie Fausta v roku 2018, zľava: Miroslav Cipár, Martina Grochálová, Ján Čakanek Snímka: Erika Litváková
O nové vydanie Fausta s ilustráciami Miroslava Cipára bol zo strany verejnosti obrovský záujem. Snímka: Erika Litváková
O nové vydanie Fausta s ilustráciami Miroslava Cipára bol zo strany verejnosti obrovský záujem. Snímka: Erika Litváková
Miroslav Cipár ukazuje ilustráciu k novembru 1989 v knihe rozhovorov s Martinou Grochálovou Počmáraný život. Snímka: Erika Litváková
Miroslav Cipár ukazuje ilustráciu k novembru 1989 v knihe rozhovorov s Martinou Grochálovou Počmáraný život. Snímka: Erika Litváková
Na prezentácii nového vydania Božskej komédie v roku 2019 s Martinou Grochálovou Snímka: Erika Litváková
Na prezentácii nového vydania Božskej komédie v roku 2019 s Martinou Grochálovou Snímka: Erika Litváková
Ilustrácie k Božskej komédii boli unikátne – aj tu sa prejavila genialita jedinečnej čiary Miroslava Cipára. Snímka: Erika Litváková
Ilustrácie k Božskej komédii boli unikátne – aj tu sa prejavila genialita jedinečnej čiary Miroslava Cipára. Snímka: Erika Litváková
Na ilustrácie s podpisom Miroslava Cipára čakali ľudia v rade. Snímka: Erika Litváková
Na ilustrácie s podpisom Miroslava Cipára čakali ľudia v rade. Snímka: Erika Litváková
Miroslav Cipár svoje diela podpisoval s radosťou. Snímka: Erika Litváková
Miroslav Cipár svoje diela podpisoval s radosťou. Snímka: Erika Litváková
Svetové uznanie v podobe ocenenia Red Dot Award získali v roku 2020 ďalšie dve knižné diela zo Spolku svätého Vojtecha - Faust a Božská komédia. Na snímke je najužší tím, ktorý sa na vzniku nového vydania oboch literárnych skvostov podieľal.
Svetové uznanie v podobe ocenenia Red Dot Award získali v roku 2020 ďalšie dve knižné diela zo Spolku svätého Vojtecha - Faust a Božská komédia. Na snímke je najužší tím, ktorý sa na vzniku nového vydania oboch literárnych skvostov podieľal.
Svetové uznanie v podobe ocenenia Red Dot Award získali v roku 2020 ďalšie dve knižné diela zo Spolku svätého Vojtecha - Faust a Božská komédia. Na snímke je najužší tím, ktorý sa na vzniku nového vydania oboch literárnych skvostov podieľal, zľava: grafický dizajnér z grafického štúdia Pergamen Juraj Demovič, obchodný zástupca tlačiarne FINIDR v Českom Těšíne Jiří Matuszek, akademický maliar Miroslav Cipár, riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík a grafickí dizajnéri Juraj Vontorčík a Ervín Gejdoš. Snímka: Erika Litváková
Medzinárodná porota ovenčila takzvaným dizajnovým Oscarom kolekciu publikácií Faust a Božská komédia. Snímka: Erika Litváková
Medzinárodná porota ovenčila takzvaným dizajnovým Oscarom kolekciu publikácií Faust a Božská komédia. Snímka: Erika Litváková
Pri príležitosti 150. výročia vzniku Spolku svätého Vojtecha vytvoril Miroslav Cipár exkluzívne ilustrácie svätého Vojtecha. Snímka: Erika Litváková
Pri príležitosti 150. výročia vzniku Spolku svätého Vojtecha vytvoril Miroslav Cipár exkluzívne ilustrácie svätého Vojtecha. Snímka: Erika Litváková
Miroslav Cipár sa ilustrátorsky podpísal i pod slovenské vydanie Krížovej cesty z pera Paula Claudela. Snímka: Erika Litváková
Miroslav Cipár sa ilustrátorsky podpísal i pod slovenské vydanie Krížovej cesty z pera Paula Claudela. Snímka: Erika Litváková
Každé zastavenie Krížovej cesty z pera Paula Claudela zdobí samostatná tematická ilustrácia Miroslava Cipára. Snímka: Erika Litváková
Každé zastavenie Krížovej cesty z pera Paula Claudela zdobí samostatná tematická ilustrácia Miroslava Cipára. Snímka: Erika Litváková
Motív „cipárovskej“ ilustrácie svätého Vojtecha sa dostal aj na takzvaný cibulákový tanier. Snímka: Erika Litváková
Motív „cipárovskej“ ilustrácie svätého Vojtecha sa dostal aj na takzvaný cibulákový tanier. Snímka: Erika Litváková
Kým vznikli ilustrácie k Faustovi, Miroslav Cipár hľadal aj spôsob farebného vyjadrenia Goetheho básne. Snímka: Erika Litváková
Kým vznikli ilustrácie k Faustovi, Miroslav Cipár hľadal aj spôsob farebného vyjadrenia Goetheho básne. Snímka: Erika Litváková
Miroslav Cipár so svojím „denníkom“, ktorý ukazuje, ako sa rodili ilustrácie k Faustovi. Snímka: Erika Litváková
Miroslav Cipár so svojím „denníkom“, ktorý ukazuje, ako sa rodili ilustrácie k Faustovi. Snímka: Erika Litváková
Miroslav Cipár s ilustráciou Valpružina noc Snímka: Erika Litváková
Miroslav Cipár s ilustráciou Valpružina noc Snímka: Erika Litváková
Valpružina noc podľa stvárnenia ilustrátora Miroslava Cipára Snímka: Erika Litváková
Valpružina noc podľa stvárnenia ilustrátora Miroslava Cipára Snímka: Erika Litváková
Miroslav Cipár mal nesmiernu radosť z toho, ako odborná i laická verejnosť reagovala na jeho výtvarné stvárnenie Fausta. Snímka: Erika Litváková
Miroslav Cipár mal nesmiernu radosť z toho, ako odborná i laická verejnosť reagovala na jeho výtvarné stvárnenie Fausta. Snímka: Erika Litváková
Miroslava Cipára viazalo so spisovateľom Ľubomírom Feldekom dlhoročné úžasné priateľstvo. Snímka: Erika Litváková
Miroslava Cipára viazalo so spisovateľom Ľubomírom Feldekom dlhoročné úžasné priateľstvo. Snímka: Erika Litváková
Najkrajšou knihou Slovenska v roku 2018 sa stal Faust od Johanna Wolfganga Goetheho. Porota na knihe, ktorú vydal Spolok svätého Vojtecha, ocenila polygrafické spracovanie i grafickú úpravu, ktoré dali vyniknúť ilustráciám Miroslava Cipára.
Najkrajšou knihou Slovenska v roku 2018 sa stal Faust od Johanna Wolfganga Goetheho. Porota na knihe, ktorú vydal Spolok svätého Vojtecha, ocenila polygrafické spracovanie i grafickú úpravu, ktoré dali vyniknúť ilustráciám Miroslava Cipára.
Najkrajšou knihou Slovenska v roku 2018 sa stal Faust od Johanna Wolfganga Goetheho. Na snímke (zľava) Juraj Vontorčík, grafik z grafického štúdia Pergamen, Ivan Šulík, riaditeľ SSV, ilustrátor Miroslav Cipár a Jiří Matuszek z tlačiarne FINIDR v Českom Těšíne. Snímka: Erika Litváková
Miroslav Cipár v roku 2010 počas prvého rozhovoru, ktorý poskytol pre Katolícke noviny. Snímka: Timo Pozdech
Miroslav Cipár v roku 2010 počas prvého rozhovoru, ktorý poskytol pre Katolícke noviny. Snímka: Timo Pozdech
Miroslav Cipár v roku 2010 počas prvého rozhovoru, ktorý poskytol pre Katolícke noviny. Snímka: Timo Pozdech
Miroslav Cipár v roku 2010 počas prvého rozhovoru, ktorý poskytol pre Katolícke noviny. Snímka: Timo Pozdech