Poklad v Grasalkovičovom paláci - fotogaléria

Zvonku nenápadná, zvnútra očarujúca. Súčasťou Prezidentského paláca je aj Kaplnka sv. Barbory v západnom krídle budovy. Gróf Anton Grasalkovič ju pôvodne dal postaviť v susedstve svojho letného paláca pred rokom 1768. Verejnosti vtedy prístupnú samostatne stojacu kaplnku vysvätili v roku 1769.

Anna Stankayová 30.11.2022

Poklad v Grasalkovičovom paláci - fotogaléria

Snímka: Erika Litváková

Steny kaplnky zdobia pôvodné rokokové a klasicistické fresky, stropy zasa iluzívne maľby. Ich autorom je viedenský maliar Jozef von Pichler. Snímka: Erika Litváková
Steny kaplnky zdobia pôvodné rokokové a klasicistické fresky, stropy zasa iluzívne maľby. Ich autorom je viedenský maliar Jozef von Pichler. Snímka: Erika Litváková
Oltárny obraz od neznámeho maliara znázorňuje mučenie sv. Barbory, patrónky kaplnky. Podľa legendy ju sťal mečom vlastný otec, ktorého krátko po jej smrti zasiahol blesk a priviedol ho tak pred Boží súd. Snímka: Erika Litváková
Oltárny obraz od neznámeho maliara znázorňuje mučenie sv. Barbory, patrónky kaplnky. Podľa legendy ju sťal mečom vlastný otec, ktorého krátko po jej smrti zasiahol blesk a priviedol ho tak pred Boží súd. Snímka: Erika Litváková
Vzácnosťou je mozaikový obraz Madony. Dostal ho bývalý prezident Rudolf Schuster od vtedajšieho pápeža Jána Pavla II. v roku 2001 na návšteve vo Vatikáne. Snímka: Erika Litváková
Vzácnosťou je mozaikový obraz Madony. Dostal ho bývalý prezident Rudolf Schuster od vtedajšieho pápeža Jána Pavla II. v roku 2001 na návšteve vo Vatikáne. Snímka: Erika Litváková
Vo svätyni je nad oltárom iluzívna maľba – priehľad cez otvor v klenbe do voľného neba s Najsvätejšou Trojicou a centrálnym motívom holubice ako Ducha Svätého. Snímka: Erika Litváková
Vo svätyni je nad oltárom iluzívna maľba – priehľad cez otvor v klenbe do voľného neba s Najsvätejšou Trojicou a centrálnym motívom holubice ako Ducha Svätého. Snímka: Erika Litváková
Počas bývalého režimu slúžila budova ako dom pionierov. Z kaplnky bol vtedy sklad a fresky boli ukryté pred zrakom verejnosti. Snímka: Erika Litváková
Počas bývalého režimu slúžila budova ako dom pionierov. Z kaplnky bol vtedy sklad a fresky boli ukryté pred zrakom verejnosti. Snímka: Erika Litváková
Odhalili ich až v roku 1995 počas veľkej rekonštrukcie paláca, po ktorej sa stal sídlom prezidenta. Snímka: Erika Litváková
Odhalili ich až v roku 1995 počas veľkej rekonštrukcie paláca, po ktorej sa stal sídlom prezidenta. Snímka: Erika Litváková
Verejnosti vtedy prístupnú samostatne stojacu kaplnku vysvätili v roku 1769. Dnes sa do nej verejnosť len tak ľahko nedostane. Ľudia si ju môžu prezrieť a pokochať sa 3D maľbami iba počas dňa otvorených dverí. Snímka: Erika Litváková
Verejnosti vtedy prístupnú samostatne stojacu kaplnku vysvätili v roku 1769. Dnes sa do nej verejnosť len tak ľahko nedostane. Ľudia si ju môžu prezrieť a pokochať sa 3D maľbami iba počas dňa otvorených dverí. Snímka: Erika Litváková