Posledné zbohom, kardinál Tomko - fotogaléria

Anna Stankayová 24.08.2022

Posledné zbohom, kardinál Tomko - fotogaléria

Snímka: Anna Stankayová

Posledné zbohom kardinálovi Tomkovi prišli dať do Košíc tisíce ľudí.  Snímka: Anna Stankayová
Posledné zbohom kardinálovi Tomkovi prišli dať do Košíc tisíce ľudí. Snímka: Anna Stankayová
Pohrebnú svätú omšu celebroval český kardinál Dominik Duka spolu s poľským kardinálom Stanisławaom Dziwiszom a maďarským kardinálom Pétrom Erdő. Snímka: Anna Stankayová
Pohrebnú svätú omšu celebroval český kardinál Dominik Duka spolu s poľským kardinálom Stanisławaom Dziwiszom a maďarským kardinálom Pétrom Erdő. Snímka: Anna Stankayová
Udalosť rozžiarila početná skupinka ľudí z Lendaku v tradičných slávnostných krojoch. Snímka: Anna Stankayová
Udalosť rozžiarila početná skupinka ľudí z Lendaku v tradičných slávnostných krojoch. Snímka: Anna Stankayová
Po kondolenciách preniesla čestná stráž rakvu s pozostatkami zosnulého kardinála do bočnej kaplnky. Snímka: Anna Stankayová
Po kondolenciách preniesla čestná stráž rakvu s pozostatkami zosnulého kardinála do bočnej kaplnky. Snímka: Anna Stankayová
Uloženie rakvy do krypty pod hlavným oltárom, zamurovanie a zapečatenie, sa už dialo bez prítomnosti verejnosti a médií Snímka: Anna Stankayová
Uloženie rakvy do krypty pod hlavným oltárom, zamurovanie a zapečatenie, sa už dialo bez prítomnosti verejnosti a médií Snímka: Anna Stankayová