Prinavrátil život zomierajúcemu vinohradu - fotogaléria

Ján Lauko 28.03.2024

Prinavrátil život zomierajúcemu vinohradu - fotogaléria

Snímka: Erika Litváková

Vinohrad v Strekove obrába verbista Ján Štefanec už šesť rokov. Spája tak dve vášne – vinohrad i evanjelizáciu. Snímka: Erika Litváková
Vinohrad v Strekove obrába verbista Ján Štefanec už šesť rokov. Spája tak dve vášne – vinohrad i evanjelizáciu. Snímka: Erika Litváková
Najstaršie korene vo vinici majú minimálne štyridsať rokov. Starostlivosť o ne je náročná. Snímka: Erika Litváková
Najstaršie korene vo vinici majú minimálne štyridsať rokov. Starostlivosť o ne je náročná. Snímka: Erika Litváková
Práca vo vinici je príležitosť na stretnutia s priateľmi, spolubratmi i laikmi. Na snímke páter Janko so susedom, ktorý mu rád pomôže i poradí. Snímka: Erika Litváková
Práca vo vinici je príležitosť na stretnutia s priateľmi, spolubratmi i laikmi. Na snímke páter Janko so susedom, ktorý mu rád pomôže i poradí. Snímka: Erika Litváková
Vo vinohrade má páter 4 500 koreňov viniča. Snímka: Erika Litváková
Vo vinohrade má páter 4 500 koreňov viniča. Snímka: Erika Litváková
Ján Štefanec videl zmysel v prinavrátení života vinohradu, ktorý roky chátral. Oveľa hlbšie pritom pochopil biblické podobenstvá o viniči, vinohrade a víne. Snímka: Erika Litváková
Ján Štefanec videl zmysel v prinavrátení života vinohradu, ktorý roky chátral. Oveľa hlbšie pritom pochopil biblické podobenstvá o viniči, vinohrade a víne. Snímka: Erika Litváková
Zisk z predaja vína ide na podporu misií pátrov verbistov. Snímka: Erika Litváková
Zisk z predaja vína ide na podporu misií pátrov verbistov. Snímka: Erika Litváková
Samotná vinica je majetkom občianskeho združenia, ktoré vzniklo na podporu misií Spoločnosti Božieho slova. Snímka: Erika Litváková
Samotná vinica je majetkom občianskeho združenia, ktoré vzniklo na podporu misií Spoločnosti Božieho slova. Snímka: Erika Litváková