Púťou sa poďakovali za návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku

Farníci z Belej a Lysice sa 9. októbra vybrali na púť, aby aj týmto spôsobom poďakovali za návštevu pápeža Františka na Slovensku.  

Ivan Pšenák 02.11.2021

Púťou sa poďakovali za návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku

Snímka: Anna Pražiaková

Pútnici si prešli aj krížovú cestu v Marianke. Snímka: Anna Pražiaková
Pútnici si prešli aj krížovú cestu v Marianke. Snímka: Anna Pražiaková
Lurdská jaskynka na Hlbokej ceste v Bratislave je vyhľadávaným miestom na modlitbu a stíšenie sa. Snímka: Adrián Boháč
Lurdská jaskynka na Hlbokej ceste v Bratislave je vyhľadávaným miestom na modlitbu a stíšenie sa. Snímka: Adrián Boháč
Spoločná fotografia pred Kostolom Panny Márie Snežnej v Bratislave Snímka: Anna Pražiaková
Spoločná fotografia pred Kostolom Panny Márie Snežnej v Bratislave Snímka: Anna Pražiaková
Pútnici si prezreli aj vynovený interiér Kostola Panny Márie Snežnej v Bratislave. Snímka: Anna Pražiaková
Pútnici si prezreli aj vynovený interiér Kostola Panny Márie Snežnej v Bratislave. Snímka: Anna Pražiaková
V priateľskom rozhovore s biskupom Františkom Rábekom Snímka: Adrián Boháč
V priateľskom rozhovore s biskupom Františkom Rábekom Snímka: Adrián Boháč
Na nádvorí Apoštolskej nunciatúry v Bratislave privítal pútnikov apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello. Snímka: Adrián Boháč
Na nádvorí Apoštolskej nunciatúry v Bratislave privítal pútnikov apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello. Snímka: Adrián Boháč
Na záver púte veriaci z Belej a Lysice navštívili Katedrálu sv. Martina v Bratislave, kde sa stretli s bratislavským pomocným biskupom Jozefom Haľkom a dómskym farárom Petrom Slepčanom. Snímka: Anna Pražiaková
Na záver púte veriaci z Belej a Lysice navštívili Katedrálu sv. Martina v Bratislave, kde sa stretli s bratislavským pomocným biskupom Jozefom Haľkom a dómskym farárom Petrom Slepčanom. Snímka: Anna Pražiaková