Rozlúčka s obeťami tragédie na Spiši - fotogaléria

Michal Petriľák 11.04.2024

Rozlúčka s obeťami tragédie na Spiši - fotogaléria

Snímka: Michal Petriľák

Všetci, čo sa prišli rozlúčiť, boli oboznámení s tým, aby na pohreb priniesli obetiam biele ruže, ktoré symbolizujú mládežnícku čistotu a krásu. Snímka: Michal Petriľák
Všetci, čo sa prišli rozlúčiť, boli oboznámení s tým, aby na pohreb priniesli obetiam biele ruže, ktoré symbolizujú mládežnícku čistotu a krásu. Snímka: Michal Petriľák
Pohrebné obrady viedol gréckokatolícky arcibiskup Jonáš Maxim s biskupom Františkom Trstenským. Snímka: Michal Petriľák
Pohrebné obrady viedol gréckokatolícky arcibiskup Jonáš Maxim s biskupom Františkom Trstenským. Snímka: Michal Petriľák
Zástup ľudí lúčiaci sa na spoločnom pohrebe obetí tragédie v Spišskej Kapitule. Snímka: Michal Petriľák
Zástup ľudí lúčiaci sa na spoločnom pohrebe obetí tragédie v Spišskej Kapitule. Snímka: Michal Petriľák
Biskup František Trstenský sa snažil vzbudiť u pozostalých kresťanskú nádej a útechu ľudského žiaľu, pretože dievčatá odišli v milosti posväcujúcej.  Snímka: Michal Petriľák
Biskup František Trstenský sa snažil vzbudiť u pozostalých kresťanskú nádej a útechu ľudského žiaľu, pretože dievčatá odišli v milosti posväcujúcej. Snímka: Michal Petriľák
Gréckokatolícky arcibiskup Jonáš Maxim urobil znak kríža na všetky svetové strany v hrobe, čo naznačuje zapečatenie hrobu. Nezapečaťuje ho však navždy, ale len do druhého Kristovho príchodu. Snímka: Michal Petriľák
Gréckokatolícky arcibiskup Jonáš Maxim urobil znak kríža na všetky svetové strany v hrobe, čo naznačuje zapečatenie hrobu. Nezapečaťuje ho však navždy, ale len do druhého Kristovho príchodu. Snímka: Michal Petriľák
Spomienka na Lucku Tomkovú, Sofiu Filičkovú a Katku Drábovú, ktoré zahynuli pri nehode. Snímka: Michal Petriľák
Spomienka na Lucku Tomkovú, Sofiu Filičkovú a Katku Drábovú, ktoré zahynuli pri nehode. Snímka: Michal Petriľák
S dievčatami sa prišli poslednýkrát rozlúčiť stovky ľudí.  Snímka: Michal Petriľák
S dievčatami sa prišli poslednýkrát rozlúčiť stovky ľudí. Snímka: Michal Petriľák