Skúšky orchestra boli vzácnym stretnutím

Hudobné sprevádzanie svätej omše, ktorú celebroval Svätý Otec v Šaštíne 15. septembra, bola úloha, na ktorú sa zodpovedne pripravovali všetci zúčastnení. V príprave sa do najbližšej spolupráce k pátrovi Vlastimilovi Dufkovi, SJ, pridal Vladimír Kopec, organista a zbormajster v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. Na orchestrálnych úpravách sa podieľal skladateľ a violončelista Gregor Regeš a hudobník Ondřej Múčka z Česka. Vďaka šiestim zbormajstrom si jednotlivé chrámové zbory naštudovali individuálne spevy. Hudobné teleso malo 130 členov.

Peter Slovák 03.11.2021

Skúšky orchestra boli vzácnym stretnutím

Snímka: Ján Lukáš

Zbormajster Chorus Salvatoris Róbert Mésároš sa majstrovsky ujal nácvikov. Snímka: Ján Lukáš
Zbormajster Chorus Salvatoris Róbert Mésároš sa majstrovsky ujal nácvikov. Snímka: Ján Lukáš
Hudobné teleso sa pripravovalo v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke-Lúkach. Snímka: Ján Lukáš
Hudobné teleso sa pripravovalo v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke-Lúkach. Snímka: Ján Lukáš
Hudobné precítenie skladieb Snímka: Ján Lukáš
Hudobné precítenie skladieb Snímka: Ján Lukáš
Druhou dirigentkou bola zbormajsterka Zuzana Buchová Holičková. Snímka: Ján Lukáš
Druhou dirigentkou bola zbormajsterka Zuzana Buchová Holičková. Snímka: Ján Lukáš
Páter Vlastimil Dufka, SJ, pri nácviku (uprostred) hrá na hoboji. Snímka: Ján Lukáš
Páter Vlastimil Dufka, SJ, pri nácviku (uprostred) hrá na hoboji. Snímka: Ján Lukáš
Emócie s duchovným akcentom u Zuzany Buchovej Holičkovej Snímka: Ján Lukáš
Emócie s duchovným akcentom u Zuzany Buchovej Holičkovej Snímka: Ján Lukáš
V petržalskom chráme sa pri skúškach všetci cítili výborne. Snímka: Ján Lukáš
V petržalskom chráme sa pri skúškach všetci cítili výborne. Snímka: Ján Lukáš