Slovensko ozdobili škapuliarske púte

Zuzana Artimová 18.07.2023

Slovensko ozdobili škapuliarske púte

Snímka: Martin Ďurčo

Arcidiecézna púť v Gaboltove sa niesla v znamení úcty k Panne Márii Škapuliarskej. Snímka: Martin Ďurčo
Arcidiecézna púť v Gaboltove sa niesla v znamení úcty k Panne Márii Škapuliarskej. Snímka: Martin Ďurčo
Nitriansky pomocný biskup Peter Beňo zavítal na škapuliarsky odpust do Gaboltova. Snímka: Martin Ďurčo
Nitriansky pomocný biskup Peter Beňo zavítal na škapuliarsky odpust do Gaboltova. Snímka: Martin Ďurčo
Topoľčianky sú známe vyše tristoročnou tradíciou škapuliarskych pútí. Snímka: Člověk a víra/Mária Švecová
Topoľčianky sú známe vyše tristoročnou tradíciou škapuliarskych pútí. Snímka: Člověk a víra/Mária Švecová
Súčasťou škapuliarskej púte v Topoľčiankach bol aj tradičný obrad zverenia dievčat Panne Márii Karmelskej. Snímka: Člověk a víra/Mária Švecová
Súčasťou škapuliarskej púte v Topoľčiankach bol aj tradičný obrad zverenia dievčat Panne Márii Karmelskej. Snímka: Člověk a víra/Mária Švecová
Košický arcibiskup Bernard Bober bol hlavným celebrantom odpustovej svätej omše v Stropkove. Snímka: Jaroslav Fabian
Košický arcibiskup Bernard Bober bol hlavným celebrantom odpustovej svätej omše v Stropkove. Snímka: Jaroslav Fabian
Pri príležitosti obnovy exteriéru diecéznej svätyne uložili do kostolnej veže v Stropkove časovú schránku, v ktorej je aj listina s podpismi košického arcibiskupa, miestneho farára, primátora mesta a župana. Snímka: Jaroslav Fabian
Pri príležitosti obnovy exteriéru diecéznej svätyne uložili do kostolnej veže v Stropkove časovú schránku, v ktorej je aj listina s podpismi košického arcibiskupa, miestneho farára, primátora mesta a župana. Snímka: Jaroslav Fabian
Aj škapuliarska púť v Bôrke bola vyjadrením úcty veriacich k našej nebeskej matke, Panne Márii. Snímka: Martin Veselovský
Aj škapuliarska púť v Bôrke bola vyjadrením úcty veriacich k našej nebeskej matke, Panne Márii. Snímka: Martin Veselovský
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik slávil odpustovú svätú omšu v Bôrke. Snímka: Martin Veselovský
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik slávil odpustovú svätú omšu v Bôrke. Snímka: Martin Veselovský
Na veľkošarišský odpust zavítali miestni veriaci i pútnici zo širšieho okolia. Snímka: Martin Ďurčo
Na veľkošarišský odpust zavítali miestni veriaci i pútnici zo širšieho okolia. Snímka: Martin Ďurčo
Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše vo Veľkom Šariši bol košický pomocný biskup Marek Forgáč. Snímka: Martin Ďurčo
Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše vo Veľkom Šariši bol košický pomocný biskup Marek Forgáč. Snímka: Martin Ďurčo