Sochu svätého Michala čaká po vyše 175 rokoch rekonštrukcia

Jeden z najvýznamnejších architektonických symbolov Bratislavy – Michalská veža – nemá od 20. septembra na svojej helmici plastiku znázorňujúcu víťazstvo svätého archanjela Michala nad drakom. Dôvodom je nevyhnutná rekonštrukcia ťažko poškodeného diela. Po vyše 175 rokoch, ktoré uplynuli od druhej, sa dielo nachádza v zlom stave: okrem početných menších defektov celkom chýba predlaktie pravej ruky a ľavé krídlo archanjela, jeho plamenný meč, ako aj ľavé ucho draka. Cieľom súčasného reštaurovania je generálna obnova plastiky zahŕňajúca rekonštrukciu jej pôvodného vzhľadu z roku 1758.

KN red. 29.09.2021

Sochu svätého Michala čaká po vyše 175 rokoch rekonštrukcia

Snímka: Erika Litváková

Michalská veža sa týči nad jedinou zachovanou bránou mestského opevnenia, ktorej dejiny siahajú do 13. storočia. Snímka: Erika Litváková
Michalská veža sa týči nad jedinou zachovanou bránou mestského opevnenia, ktorej dejiny siahajú do 13. storočia. Snímka: Erika Litváková
Sňatie plastiky sv. Michala Archanjela z hrotu strechy Michalskej veže a jej následné reštaurovanie je súčasťou aktuálnej generálnej obnovy veže. Snímka: Erika Litváková
Sňatie plastiky sv. Michala Archanjela z hrotu strechy Michalskej veže a jej následné reštaurovanie je súčasťou aktuálnej generálnej obnovy veže. Snímka: Erika Litváková
Medená plastika zobrazuje známy biblický motív víťazného boja archanjela proti drakovi, ktorý je symbolom diabla. Snímka: Erika Litváková
Medená plastika zobrazuje známy biblický motív víťazného boja archanjela proti drakovi, ktorý je symbolom diabla. Snímka: Erika Litváková
Po sňatí sochy z vrcholu Michalskej veže 20. septembra 2021 bolo dielo vystavené pre verejnosť v bratislavskej Starej radnici. Snímka: Erika Litváková
Po sňatí sochy z vrcholu Michalskej veže 20. septembra 2021 bolo dielo vystavené pre verejnosť v bratislavskej Starej radnici. Snímka: Erika Litváková
Dielo pochádza z dielne významného prešporského medikováčskeho majstra a člena mestskej rady Petra Ellera, ktorý ho dokončil v roku 1758. Snímka: Erika Litváková
Dielo pochádza z dielne významného prešporského medikováčskeho majstra a člena mestskej rady Petra Ellera, ktorý ho dokončil v roku 1758. Snímka: Erika Litváková
Práve v roku 1758 bola Michalská veža nadstavaná a zastrešená dodnes zachovanou barokovou strechou (takzvanou helmicou). Snímka: Erika Litváková
Práve v roku 1758 bola Michalská veža nadstavaná a zastrešená dodnes zachovanou barokovou strechou (takzvanou helmicou). Snímka: Erika Litváková
V roku 1758 vložili do sochy medenú schránku, ktorá okrem iného obsahovala relikvie deviatich svätých mučeníkov. Snímka: Erika Litváková
V roku 1758 vložili do sochy medenú schránku, ktorá okrem iného obsahovala relikvie deviatich svätých mučeníkov. Snímka: Erika Litváková
Vytiahnutie plastiky na vrchol helmice Michalskej veže sa uskutočnilo 20. júna 1758. Vedenie mesta pri tejto príležitosti usporiadalo veselicu s hostinou. Snímka: Erika Litváková
Vytiahnutie plastiky na vrchol helmice Michalskej veže sa uskutočnilo 20. júna 1758. Vedenie mesta pri tejto príležitosti usporiadalo veselicu s hostinou. Snímka: Erika Litváková
K prvému sňatiu a obnove sochy sv. Michala Archanjela došlo v roku 1812. Druhý raz sochu sv. Michala Archanjela opravovali v roku 1845. Snímka: Erika Litváková
K prvému sňatiu a obnove sochy sv. Michala Archanjela došlo v roku 1812. Druhý raz sochu sv. Michala Archanjela opravovali v roku 1845. Snímka: Erika Litváková
Od roku 1845 pravdepodobne nebola realizovaná žiadna väčšia obnova sochy. Snímka: Erika Litváková
Od roku 1845 pravdepodobne nebola realizovaná žiadna väčšia obnova sochy. Snímka: Erika Litváková