Srdcom za mier - fotogaléria

Zuzana Artimová 23.02.2024

Srdcom za mier - fotogaléria

Snímka: Erika Litváková

Srdcom za mier – pod týmto heslom sa niesla pietna spomienka 22. februára na Hlavnom námestí v Bratislave.  Snímka: Erika Litváková
Srdcom za mier – pod týmto heslom sa niesla pietna spomienka 22. februára na Hlavnom námestí v Bratislave. Snímka: Erika Litváková
Sedemstotridsať horiacich sviec pripomenulo počet dní od vypuknutia vojny na Ukrajine.  Snímka: Erika Litváková
Sedemstotridsať horiacich sviec pripomenulo počet dní od vypuknutia vojny na Ukrajine. Snímka: Erika Litváková
Toto symbolické gesto bolo zároveň vyjadrením solidarity s obeťami vojnových konfliktov na celom svete. Snímka: Erika Litváková
Toto symbolické gesto bolo zároveň vyjadrením solidarity s obeťami vojnových konfliktov na celom svete. Snímka: Erika Litváková
Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia a pracovníci Slovenskej katolíckej charity a Bratislavskej arcidiecéznej charity. Snímka: Erika Litváková
Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia a pracovníci Slovenskej katolíckej charity a Bratislavskej arcidiecéznej charity. Snímka: Erika Litváková
Pietna spomienka a horiace sviece pripomenuli ľudí, ktorí trpia a nemôžu byť doma. Snímka: Erika Litváková
Pietna spomienka a horiace sviece pripomenuli ľudí, ktorí trpia a nemôžu byť doma. Snímka: Erika Litváková
Toto symbolické gesto bolo zároveň vyjadrením solidarity s obeťami vojnových konfliktov na celom svete. Snímka: Erika Litváková
Toto symbolické gesto bolo zároveň vyjadrením solidarity s obeťami vojnových konfliktov na celom svete. Snímka: Erika Litváková
Na pietnej spomienke zazneli i svedectvá o pomoci ukrajinským utečencom. Snímka: Erika Litváková
Na pietnej spomienke zazneli i svedectvá o pomoci ukrajinským utečencom. Snímka: Erika Litváková
Charitní pracovníci vydávajú prostredníctvom svojej práce dôležité svedectvo pomoci núdznym.  Snímka: Erika Litváková
Charitní pracovníci vydávajú prostredníctvom svojej práce dôležité svedectvo pomoci núdznym. Snímka: Erika Litváková
Bez pokoja v srdciach ľudí nie je možný skutočný mier. Snímka: Erika Litváková
Bez pokoja v srdciach ľudí nie je možný skutočný mier. Snímka: Erika Litváková
Jedinečnú aktivitu podporili médiá i verejnosť. Snímka: Erika Litváková
Jedinečnú aktivitu podporili médiá i verejnosť. Snímka: Erika Litváková