Tisícročné opátstvo s vôňou levandule - fotogaléria

Erika Litváková 07.08.2023

Tisícročné opátstvo s vôňou levandule - fotogaléria

Snímka: Erika Litváková

Pannonhalma sa rozprestiera na Vrchu svätého Martina len dve desiatky kilometrov za mestom Győr.Snímka: Erika Litváková
Pannonhalma sa rozprestiera na Vrchu svätého Martina len dve desiatky kilometrov za mestom Győr.Snímka: Erika Litváková
V ranogotickej bazilike postavenej v 13. storočí sa návštevníci môžu pridať k denným modlitbám aj večernej svätej omši. Snímka: Erika Litváková
V ranogotickej bazilike postavenej v 13. storočí sa návštevníci môžu pridať k denným modlitbám aj večernej svätej omši. Snímka: Erika Litváková
Súčasne s dómom bol vystavaný aj dodnes zachovaný a cenný ambit otvorený do nádvoria. Snímka: Erika Litváková
Súčasne s dómom bol vystavaný aj dodnes zachovaný a cenný ambit otvorený do nádvoria. Snímka: Erika Litváková
Klenbová chodba s gotickými oknami a vitrážami obkolesuje nádvorie s rajskou záhradou a tvorí tak srdce kláštora. Snímka: Erika Litváková
Klenbová chodba s gotickými oknami a vitrážami obkolesuje nádvorie s rajskou záhradou a tvorí tak srdce kláštora. Snímka: Erika Litváková
Cez zdobený vstupný portál Porta speciosa vchádzali benediktíni do chrámu priamo z kláštornej chodby. Snímka: Erika Litváková
Cez zdobený vstupný portál Porta speciosa vchádzali benediktíni do chrámu priamo z kláštornej chodby. Snímka: Erika Litváková
Dolný kostol s kryptou má ešte románske základy. Benediktíni tam dnes uchovávajú relikvie patróna kostola svätého Martina z Tours..Snímka: Erika Litváková
Dolný kostol s kryptou má ešte románske základy. Benediktíni tam dnes uchovávajú relikvie patróna kostola svätého Martina z Tours..Snímka: Erika Litváková
Knižnica v Pannonhalme patrí k najväčším cirkevným knižniciam v Európe. Snímka: Erika Litváková
Knižnica v Pannonhalme patrí k najväčším cirkevným knižniciam v Európe. Snímka: Erika Litváková
Klasicistická veža s kupolou je dnes najvýraznejšou stavebnou dominantou spomedzi stavieb kláštora. Snímka: Erika Litváková
Klasicistická veža s kupolou je dnes najvýraznejšou stavebnou dominantou spomedzi stavieb kláštora. Snímka: Erika Litváková
Na juhovýchodnom svahu Vrchu svätého Martina pestujú benediktíni z Pannonhalmy levanduľu s vysokým obsahom éterických olejov. Snímka: Erika Litváková
Na juhovýchodnom svahu Vrchu svätého Martina pestujú benediktíni z Pannonhalmy levanduľu s vysokým obsahom éterických olejov. Snímka: Erika Litváková
V múzeu vôní môžu návštevníci sledovať postup spracovania bylín. Snímka. Erika Litváková
V múzeu vôní môžu návštevníci sledovať postup spracovania bylín. Snímka. Erika Litváková