Udelili ceny KBS Fra Angelico

Bratislava 18. februára (TK KBS) Dňa 18. februára 2020, sa pri príležitosti sviatku bl. Fra Angelica uskutočnilo slávnostné odovzdanie ceny Fra Angelica 2019 umelcom za prínos kresťanských hodnôt do umenia.

 
Bratislava 18. februára (TK KBS) Dňa 18. februára 2020, sa pri príležitosti sviatku bl. Fra Angelica uskutočnilo slávnostné odovzdanie ceny Fra Angelica 2019 umelcom za prínos kresťanských hodnôt do umenia.

 
Bratislava 18. februára (TK KBS) Dňa 18. februára 2020, sa pri príležitosti sviatku bl. Fra Angelica uskutočnilo slávnostné odovzdanie ceny Fra Angelica 2019 umelcom za prínos kresťanských hodnôt do umenia.

 
V Bratislave 18. februára 2020 udelili ceny jedenástim umelcom za prínos kresťanských hodnôt do umenia.

19.02.2020

Udelili ceny KBS Fra Angelico

Odovzdávaniu ocenení predchádzala svätá omša v jezuitskom kostole, ktorej hlavným celebrantom bol biskup Rábek.
Odovzdávaniu ocenení predchádzala svätá omša v jezuitskom kostole, ktorej hlavným celebrantom bol biskup Rábek.
Snímka: Peter Zimen
Cena Fra Angelico
Cena Fra Angelico
Snímka: Peter Zimen
Počas slávnostnej ceremónie, ktorej predchádzala svätá omša, boli laureáti predstavení cez čítané laudáciá.
Počas slávnostnej ceremónie, ktorej predchádzala svätá omša, boli laureáti predstavení cez čítané laudáciá.
Snímka: Peter Zimen
Snímka: Peter Zimen
Mimoriadne ocenenie dostal Martin Juraj Oscity.
Mimoriadne ocenenie dostal Martin Juraj Oscity.
Snímka: Peter Zimen
František Horniak a pomocný biskup Jozef Haľko (vpravo).
František Horniak a pomocný biskup Jozef Haľko (vpravo).
Snímka: Peter Zimen
Jozef Sedlák a arcibiskup František Rábek (vpravo).
Jozef Sedlák a arcibiskup František Rábek (vpravo).
Snímka: Peter Zimen
Stanislav Lajda už pracuje na ďalších projektoch.
Stanislav Lajda už pracuje na ďalších projektoch.
Snímka: Peter Zimen
Erik Jakub Groch stále nanovo prepisuje svoje básne.
Erik Jakub Groch stále nanovo prepisuje svoje básne.
Snímka: Peter Zimen
Mária Sabová bola jednou z dvoch ocenených žien.
Mária Sabová bola jednou z dvoch ocenených žien.
Snímka: Peter Zimen
Odovzdávanie cien prebiehalo v priestoroch bratislavského Primaciálneho paláca.
Odovzdávanie cien prebiehalo v priestoroch bratislavského Primaciálneho paláca.
Snímka: Peter Zimen