V Beluši napĺňajú odkaz svätej Alžbety Uhorskej

Peter Slovák 10.11.2021

V Beluši napĺňajú odkaz svätej Alžbety Uhorskej

Snímka: Peter Slovák

Vedľa farského Kostola sv. Alžbety Uhorskej sa nachádza vzácna Kaplnka sv. Anny z 13. storočia. Snímka: Peter Slovák
Vedľa farského Kostola sv. Alžbety Uhorskej sa nachádza vzácna Kaplnka sv. Anny z 13. storočia. Snímka: Peter Slovák
Obraz sv. Alžbety Uhorskej na hlavnom oltári Snímka: Peter Slovák
Obraz sv. Alžbety Uhorskej na hlavnom oltári Snímka: Peter Slovák
Farár farnosti Beluša Vladimír Štefánik Snímka: Peter Slovák
Farár farnosti Beluša Vladimír Štefánik Snímka: Peter Slovák
V centre obce sa nachádza obnovená budova bývalej fary, ktorá je dnes Cirkevným centrom voľného času. Snímka: Peter Slovák
V centre obce sa nachádza obnovená budova bývalej fary, ktorá je dnes Cirkevným centrom voľného času. Snímka: Peter Slovák
Deň rodiny i farský deň nesú akcent spolupatričnosti. Snímka: archív farského úradu
Deň rodiny i farský deň nesú akcent spolupatričnosti. Snímka: archív farského úradu
Farský tábor Snímka: archív farského úradu
Farský tábor Snímka: archív farského úradu