Sloboda a pocit slobody

Slobodu si predstavujeme ako slobodu prejavu, vyjadrovania alebo aj ako slobodu vierovyznania. Iný pohľad na slobodu sa týka ekonomiky a podnikania, ktoré nám otvárajú možnosti sebarealizácie. Významný pocit slobody je tiež spojený s oslobodením sa od strachu, napríklad z fyzického ohrozenia. Dalo by sa zhrnúť, že slobodní sme, keď necítime žiadne obmedzenia – či už fyzické, duševné, alebo emocionálne.
Jozef Masarik 15.11.2022
Sloboda a pocit slobody

Majme však na pamäti, že pocit slobody a skutočná sloboda môžu byť dve odlišné veci. Slobodu treba chápať aj v kontexte spoločnosti, v  ktorej žijeme, a neustále uvažovať o vyriešení jej problémov, vďaka čomu by bol pre väčšinu ľudí na zemi dosiahnutý aspoň pocit slobody.

Pokiaľ však nenájdeme vzájomný rešpekt a porozumenie, nebude žiadna sloboda. Pre nikoho. Pretože medzi nami bude neustály boj a sloboda bude jeho obeťou. Aj spoločnosť môže byť pri poskytovaní slobody užitočná – uplatňovaním určitých obmedzení, jasne stanovenými pravidlami a zákonmi.

Na druhej strane spoločnosť nás môže okradnúť o naše túžby, myšlienky, sny. Takže ak chceme urobiť niečo spôsobom, ktorý je v rozpore s normami a ideálmi spoločnosti, môžeme byť zosmiešňovaní, šikanovaní, urážaní, až pokým od našich zámerov neupustíme.

Nedostatok slobody v určitých oblastiach je však možné využiť ako motiváciu posunúť sa ďalej, dosiahnuť ciele, ktoré sme považovali za nedosiahnuteľné. A to aj napriek tomu, že vidieť v nedostatku slobody niečo pozitívne je zdanlivo v rozpore s úspechmi, ktoré dosiahli ľudia slobodní.