Miloval, trpel, odpustil; inšpiruje

Ján Hutyra, CM. Všimnime si a zapamätajme si to meno i príbeh toho, ktorý ho nosil – možno to raz bude ďalší slovenský blahoslavený.
Mária Peterčáková 05.09.2020
Miloval, trpel, odpustil; inšpiruje

Snímka: archív KN

„I zomrel by som rád mučeníckou smrťou misionára niekde ďaleko, nikomu neznámy. Zaslúži si to tento božský Žobrák“ – úryvok z listu, ktorý druhák v seminári Ján Hutyra napísal v septembri 1933 predstavenej do nemocnice v Levoči, v ktorej sa ocitol po tom, čo ho Pán navštívil „vo svojej nevyspytateľnej prozreteľnosti aj krížom telesnej choroby“.

Božím riadením sa ocitol práve v danej nemocnici, z ktorej „po mesiaci vrátil som sa nie tak na tele ako skôr na duši úplne zdravý“.

Ako sa ukázalo, list bol prorocký – z Jána Hutyru, CM, sa stal jeden z mučeníkov socialistického režimu - hoci podobne ako blahoslavený Titus Zeman bol časom prepustený „na slobodu“, aby nezomrel vo väzení; a v podstate bol v tej dobe - alebo aspoň mohol mať taký pocit - „nikomu neznámy“.

Dúfajme však, že v nasledujúcich desaťročiach sa to zmení a že jeho kult bude rásť. On si to zaslúži a my to potrebujeme. Je to totiž veľmi pôsobivý životný príbeh, silné svedectvo.

My, čo sme prijali pozvanie zúčastniť sa 8. apríla 2019 v Nitre na vedeckej konferencii o Jánovi Hutyrovi, CM, sme zrejme viacerí odišli s povznášajúcim pocitom; a tiež s konkrétnou inšpiráciou do našej každodennosti.

Pre tých, ktorí sa na nej zúčastniť nemohli, ale aj pre nás, čo si ju chceme opäť sprítomniť, je určený zborník Ján Hutyra, CM. Osobnosť v zápase o náboženskú identitu Slovenska.

Nájdeme v ňom jedenásť odborných príspevkov - koncipovaných však tak, že sú pútavé i pre laika - z ktorých sa v mysli a srdci vyskladá inšpirujúci príbeh charizmatického človeka a kňaza. Bohatý zoznam použitých archívnych prameňov a literatúry, pomerne bohatá obrazová príloha, anglická sumarizácia – to sú už len čerešničky na torte, ktoré podčiarkujú odbornosť a opodstatnenosť tejto publikácie.

Pre väčšinu čitateľov nie je zrejme zvykom pohrúžiť sa do zborníka – čítanie tohto je však také vzrušujúce a obohacujúce, že ho možno jednoznačne odporúčať. A potom už len čerpať z tohto silného životného príbehu do vlastného života.