Aký darček môžeš dať Ježiškovi

Milý Ježiško... Spomínaš si na časy, keď si v posledný mesiac roka písal list začínajúci sa touto frázou? Kde sú tie časy, keď tí šťastní adresovali Božiemu Synovi list s nádejou či dokonca s istotou, že ich obdarí tým, po čom túži ich srdce? Koľkí z nás by sme to dokázali dnes? A koľkí z nás by boli ochotní dať Ježiškovi to, čo chce on? 

20.12.2019
Aký darček môžeš dať Ježiškovi

Aké by to bolo zobudiť sa a dostať list od Ježiška? Vo všeobecnosti asi vieme, čo od nás chce – nie nadarmo niektorí hovoria o Biblii ako o „liste lásky“ od Boha. 

Minimálne tých desať darčekov, ktoré môžeme (vlastne máme) každodenne dávať Bohu, iným i sebe, vedia viacerí z nás recitovať odmala. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa... Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni... Nepokradneš... Veď to poznáš. 

Poznáš; tak ako aj mnoho iného z Biblie. Všetky tie krásne verše plné lásky, nádeje, niekedy i otcovského upozornenia...

A predsa; ako často po knihe kníh siahame? Koľko času jej venujeme? Ako často je to z pocitu „musím“ či „mal by som“, a nie s udiveným „môžem“? 

Možno ak by sme ju čítali viac, hlbšie a s väčšou vďačnosťou, zistili by sme z nej toľko krásneho a dôležitého, že by sa nám vlastný list Bohu písal ľahšie. 

A možno by sme v ňom našli aj pár tipov na to, čo poteší malého Ježiška i veľkého Ježiša. Ak nenájdeš vlastné, vyberáme pár prianí, ktoré verbalizoval priamo Ježiš. 

Choďte a naučte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu'“ (Mt 9, 13).
(Možno by som mohol viac myslieť na skutky milosrdenstva ako na rôzne „obety“, ktoré som si sám „naordinoval“, a ich plnenie hladí moje ego, ako prináša skutočný duchovný efekt.)

Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“ (Lk 12, 49)
(Možno by som mohol konečne dovoliť ohňu lásky, aby sa vo mne rozhorel naplno.)

Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe“ (Mt 20, 14)
(Možno by som mohol skúsiť prestať závidieť iným a začať sa zbavovať syndrómu „staršieho brata“, ktorý sa nevie tešiť z návratu márnotratných, ale hnevá sa na Otca, ktorý ich s láskou prijíma späť.)

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta“ (Jn 17, 24).
(Možno by som mohol Ježišovi viac ďakovať za to, aké krásne prianie ohľadom mňa má.)

Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou!“ (Jn 21, 22).
(Možno by som sa mohol prestať starať do iných a jednoducho nasledovať Ježiša.)

Tak už si si vybral, čím ho obdaríš tento rok ty?