Argentínski futbalisti u pápeža

Svätý Otec prijal na osobitnej audiencii futbalistov nízkeho vzrastu - Selección Argentina de Fútbol Talla Baja. Vyzdvihol ich schopnosť napredovať s odvahou a nasadením.

VN SK 07.11.2022
Argentínski futbalisti u pápeža

Svätý Otec s argentínskymi futbalistami. Snímka: profimedia.sk

Skupinu argentínskych futbalistov - víťazov európskeho futbalového pohára European Short Cup pozdravil pápež slovami: „Odvaha ísť po nových cestách, odvaha skúsenosti, do ktorej vložíte všetko, čo máte, a robíte to s radosťou. Ste odvážni, starajte sa o túto odvahu, nikdy ju nezahadzujte: odvahu napredovať v živote takí, akí sme. S vlastnými intelektuálnymi, emocionálnymi, fyzickými hodnotami, so všetkým.

V živote sa môžeme na veci pozerať dvoma spôsobmi: nahor alebo nadol. Čiže sú ľudia, ktorí sú vždy pesimistickí a všetkému, čo sa im stane, čelia s pohľadom nadol. „Aká ťažkosť“ - a sú deprimovaní. Títo ľudia nerobia iné, len si predstavujú trpký horizont. A potom sú optimisti ako vy, ktorí čelíte každej ťažkosti s pohľadom upretým nahor.

Treba ísť vpred, postupovať, kráčať, napredovať s tým, čo je tu a teraz. To znamená zužitkovať všetko, dokonca aj to, čo sa zdá negatívne. To je ľudská zrelosť. A rád vidím, že ste si vybrali túto cestu zrelosti a úroveň, ktorú ste dosiahli. Je to naozaj veľkolepé. Z celého srdca vám za to ďakujem.“