Bojujeme o dušu na ihrisku aj v živote

Tento rok oslavuje futbalový klub SDM Domino svoje okrúhle jubileum. Pred tridsiatimi rokmi vznikol vďaka saleziánovi Milanovi Ballovi a tri roky nato, keď bol preložený na Trnávku, vyhrali futbalisti Domino svoj prvý zápas.
Barbora Kullačová 25.11.2023
Bojujeme o dušu na ihrisku aj v živote

Jeden z chlapčenských tímov vo futbalovom Domino klube. Snímka: archív SDM Domino

Poslaním klubu však nikdy nebol len futbal. Pozornosť sa upriamuje hlavne na človeka. Predseda Domina Radovan Rumanovič vysvetľuje, že sa pre hráčov a ich rodičov snažia vytvárať podnetné prostredie.

„Raz do týždňa mávame príhovory, kde sa rozprávame o škole, rodine aj iných hodnotách. Taktiež máme dvakrát do roka pre rodičov rodičovské združenia, kde preberáme najmä vzťahové veci.“

To, čo by malo byť základom pre každého človeka, je slušné správanie. Tréneri si dávajú záležať, aby si ho hráči osvojili, takže ich povzbudzujú a upozorňujú, aby sa pozdravili, prihovorili druhému človeku, ale aj aby vedeli slušne vyjadriť svoj názor. Predseda klubu tvrdí, že pre SDM Domino sú tiež charakteristické štyri hodnoty, ktoré ich odlišujú od ostatných klubov.

„Prvá je, že sme futbalový mládežnícky klub. Druhá je snaha o slušnosť a rešpekt. Tretia hodnota je, že spolu budujeme jeden klub – zapájame rodičov, hráčov aj trénerov do jeho budovania. A štvrtá hodnota je heslo: bojujeme o dušu – nielen na ihrisku, ale aj v živote.“

TOLEROVANIE HODNÔT

Na tréningy dnes chodieva 550 hráčov, ktorí sú rozdelení do 27 tímov a venuje sa im 55 trénerov. Pri takom množstve ľudí, ktorí klub navštevujú, je možné, že nie všetci sú kresťania a môžu mať aj iné hodnoty.

Futbalový klub SDM Domino v tom však nevidí problém a nehanbí sa za to, že sa spolu modlia alebo zúčastňujú na svätej omši. Práve naopak, snažia sa tento atraktívny život ponúkať každému novému účastníkovi.

Radovan Rumanovič hovorí, že s ich hodnotami je nový člen vždy na začiatku oboznámený a ostatné záleží už len na jeho otvorenosti. „Nejde ani tak o to, či je človek veriaci alebo neveriaci.

My ich tak nehodnotíme, pretože aj keď je človek veriaci, neznamená to, že vieru aj praktizuje. My vnímame človeka podľa toho, aké hodnoty vyznáva a či je otvorený voči tým našim.“

Marek Hamšík na oslavách 30. výročia Domina. Snímka: archív SDM Domino

ROZMANITOSŤ TRÉNINGOV

Saleziánske dielo Trnávka je počas celého týždňa plné detí a  mladých, pretože tam SDM Domino organizuje dokopy pre 27 tímov 80 tréningov týždenne. Intenzita tréningov však nie je pre každý tím rovnaká, ale prispôsobuje sa veku a futbalovým zdatnostiam.

Ak napríklad trénujú mladšie deti, stretávajú sa dvakrát týždenne. Pre starších hráčov sa frekvencia tréningov zvyšuje a stretávajú sa spolu štyrikrát do týždňa.

V SDM Domino trénujú aj dievčatá a niektoré do pätnástich rokov trénujú v tých istých podmienkach a intenzite ako chlapci. Okrem toho sú v Domine aj dva čisto dievčenské tímy pre mladšie a staršie hráčky. Tiež s inou intenzitou a iným štýlom.

„Tréning pozostáva z rozcvičky, prípravných hier a zo samotnej hry a strečingu, je to však špecifické. Napríklad už len pozápasový tréning je iný ako tréning pred zápasom,“ vysvetľuje Radovan Rumanovič.

BUDOVANIE RODINNÉHO DUCHA

Počas tohto leta ste mohli zaregistrovať, že sa počas prázdnin konali na Trnávke štyri turnusy letných kempov. Tieto tábory nie sú určené len pre hráčov SDM Domino, ale pre deti z celého Slovenska, ktoré zaujíma futbal a chcú zakúsiť život futbalistu. Na budovanie dobrých vzťahov medzi samotnými hráčmi slúžia iné akcie.

„Ide o  sústredenia, ktorých je päť počas leta či už na Domine, alebo niekde na chate. Máme tam rôzne stretká, skúšku odvahy, rozprávame sa o rôznych témach. Okrem toho ponúkame aj pravidelné ukončenie sezóny – zimnej aj letnej napríklad v podobe opekačky.“

Sú však aj ďalšie možnosti, ako spoluhráči môžu tráviť čas. Niektoré tímy majú prespávačku alebo sa zúčastňujú na aktivite, kde jeden tím môže spraviť niečo pre ten druhý.

Priama ukážka bola prednedávnom, keď sa podieľali na pripravovaní 30. výročia Domino klubu. Na oslave nechýbala torta ani rôzne osobnosti. No deti najviac potešila návšteva Mareka Hamšíka, od ktorého dostali aj autogram.