Božie slovo na princípe hry

Online biblická súťaž s názvom Bibliq ponúka mladým ľuďom priblížiť si a lepšie pochopiť Sväté písmo. Tento ročník je zameraný na Evanjelium podľa Jána.
Miroslava Gromanová 19.01.2023
Božie slovo na princípe hry

Mladým je počas súťaže k dispozícii celý tím online animátorov. Osobne sa s nimi môžu stretnúť počas veľkej spoločnej víkendovky. Snímka: archív Saleziánov dona Bosca

Po testovacom a minuloročnom oficiálnom ročníku biblickej ligy sa organizátori rozhodli spustiť súťaž aj tento rok. „Z oboch máme výborné reakcie,“ povedal nám Ján Holubčík, delegát pre pastoráciu mládeže u Saleziánov dona Bosca.

„Ukázalo sa, že Bibliq oslovuje najmä mladých, ktorí už majú nejaký duchovný základ a pociťujú túžbu viac porozumieť Svätému písmu a tomu, čo učí.“ Saleziánsky pastoračný tím stojí za vznikom trojmesačného biblického súťaženia. Tento rok sa mladí môžu tešiť na krátke state z Evanjelia podľa Jána doplnené videami, mapami či ilustráciami a krátkym biblickým slovníkom.

A keďže sú mladí ľudia zbehlí v online priestore, súťažiť budú prostredníctvom mobilov či počítačov. Čakajú ich denné lekcie, ktoré budú čítať počas troch mesiacov a získavať body.

„Minulý rok sa prihlásilo 52 tímov, čo je dohromady 202 mladých a 41 sprievodcov. Bibliq trvá tri mesiace, takže niektoré tímy nedokázali byť motivované po celý čas, no do konca ligy bolo aktívnych 30 tímov. Na finále, ktoré sa konalo počas jedného víkendu v Žiline, sa zúčastnilo 47 mladých z 13 tímov,“ povedala sestra Marta Baňasová, FMA, radkyňa pre pastoráciu mládeže Inštitútu dcér Márie Pomocnice.

AKO SA ZAPOJIŤ

Zapojiť sa môžete splnením štyroch požiadaviek. Najprv treba dať dokopy troj- až päťčlenný tím s kapitánom. Potom treba nájsť sprievodcu – dospelú osobu, ktorou môže byť kňaz, katechéta, rodič či animátor.

Následne sa treba zaregistrovať na stránke www.bibliq.online a riadiť sa inštrukciami, ktoré prídu mailom. „Pred začiatkom súťaže odporúčame pozrieť si časovú os na našej stránke a rezervovať si vyznačené termíny zoom stretnutí a veľkej biblickej víkendovky,“ doplnila sestra Marta.

Tímy môžu tvoriť žiaci ôsmeho ročníka ZŠ až po študentov druhého ročníka SŠ.

Mladí zažijú spoločenstvo v tíme, ktoré utužuje súťaženie. A to sa tiež ukazuje ako silný motivátor.

OFFLINE ÚLOHY

Okrem online úloh, ktoré súťažiaci dostanú, riešia aj offline tímové úlohy. „Tieto úlohy v minulosti tímy poňali rôzne – ako teambuilding, prípadne zapojili miestne spoločenstvo veriacich a podobne. Kreativite sa medze nekladú,“ povedal don Ján.

Dostanú tak príležitosť možno trochu opustiť aj komfortnú zónu a vyskúšať niečo nové. „Z reakcií účastníkov a účastníčok po absolvovaní ligy sa ukazuje, že viacerí sa rozhodli kúpiť si Sväté písmo a pravidelne z neho čítať,“ dopĺňa sestra Marta. „Zmenilo sa ich chápanie Biblie a porozumeli, že ju treba čítať v kontexte doby a symbolov.“

V online časti je to v podstate jednoduchá sociálna sieť uzatvorená len pre členov tímov a ich sprievodcov a animátorov, ktorí im pomáhajú.

ODMENA JE ISTÁ

Motivácia odmeny je dôležitá pri každej súťaži. „Najväčšia odmena, ktorú aj mladí mimoriadne oceňujú, je účasť na veľkej biblickej víkendovke,“ objasnila sestra Marta. „Okrem toho odmeňujeme vecnými cenami viaceré tímy – tie, ktoré vyhrali online časť, tie, ktoré vyhrali veľkú biblickú víkendovku, a odmeňujeme aj jednotlivcov s najvyšším počtom bodov.“

Nad vecné odmeny je však samotné spoznávanie Svätého písma a prostredníctvom hry aj získanie nových priateľov. „Mladí ľudia zažijú spoločenstvo v tíme, ktoré utužuje súťaženie – toto sa tiež ukazuje ako silný motivátor,“ skonštatoval Ján Holubčík.

ZÁUJEM RASTIE

„Tento rok sme pre veľký záujem počet tímov navýšili,“ povedal salezián Ján Holubčík. Sestra Marta objasňuje, že na začiatku spolu s mladými zvažovali, akú formu súťaže zvoliť.

A zvolili zrejme dobre. Hlavná kostra je v online priestore, no vyvrcholením je osobné stretnutie. Stalo sa však aj to, že súťažiaci si toto osobné stretnutie dopriali už skôr.

„Niektoré questy-offline úlohy sa rozhodli viaceré tímy plniť spoločne, napríklad išli spolu na púť,“ doplnila sestra Marta.

O  tom, že mladí sa zapájajú s úprimným nasadením, svedčí podľa sestry Marty aj nasledujúci moment: „Keď mali navštíviť pútnické miesto v okolí bydliska, mladí z jedného tímu obetovali túto púť za svoju pani učiteľku a za to, aby Pán Boh jej i manželovi požehnal dieťatko, ktoré už dlhší čas nemôžu mať.“