Byť mužom znamená byť blízko k Bohu

V Otcovej stodole hľadajú pravé hodnoty a povzbudzujú mužov k zodpovednosti a vytrvalosti. A pripravujú pre nich viacero podnetných projektov.
Magdaléna Švančarková 21.03.2019
Byť mužom znamená byť blízko k Bohu

V prírodnom prostredí hľadajú pravé mužské hodnoty. Snímka: ZKSM

Objaviť v sebe pravé mužské hodnoty, ale aj svoje povolanie nie je ľahké. Hlavne v dobe, keď sa pozitívne príklady vytrácajú aj z našich rodín. Boh je však vždy nablízku a povzbudzuje. Aj preto na Slovensku vznikla skupina ochotných ľudí s cieľom pomáhať mužom.

Otcova stodola – miesto, kde ožíva srdce muže
Otcova stodola vznikla vo Važci. Od januára minulého roka poskytuje priestor na stretnutia, semináre, workshopy, no v prvom rade na službu a rozvoj mužov. Ide o kompletnú víziu práce s mužmi na Slovensku. Predovšetkým pomáhať im v osobnostnom rozvoji a duchovnom raste. Cieľom sú muži, ktorí by boli dobrými manželmi a otcami, zrelými mužmi bojujúcimi za dobro a spravodlivosť.

Garantom projektu je kňaz Ján Buc (46). „Muž je pozvaný k otcovstvu. Vtedy môže nájsť plnosť. Ja ako kňaz mám byť pre mojich veriacich otcom, za ktorým môžu prísť a spoločne potom hľadáme, čo potrebujú. Otec má rodinu viesť, tak ako Boh vedie svoj ľud. Nie je to jednoduché. Zvlášť v rodinách, kde otec zlyhal,” zdôrazňuje Ján Buc.

Podľa jeho slov si chlapci v takýchto prípadoch odnášajú do života to, akí nechcú byť, no zároveň ani nevedia presne, čo a ako by mali robiť. A aj preto potrebujú povzbudenie a inšpiráciu. „Ak muž prežíva krízu v svojom povolaní otcovstva, tak sa to, samozrejme, prenáša do rodiny a ovplyvňuje to jej základné fungovanie,” dopĺňa Ján Buc.  

Zaujímavé projekty
V rámci Otcovej stodoly vznikajú rôzne projekty, ktoré sa venujú mladším, ale aj starším mužom. Najnovšie sa pripravuje projekt Chlap, hrdina, dub, stroj. Bude zameraný na mladých mužov, s cieľom vzdelávať ich v hodnotách ako je pracovitosť, vytrvalosť, rozhodnosť, odvážnosť či zodpovednosť. 

„Zorganizujeme podujatia, kde budeme prostredníctvom rozhovorov rozvíjať u mužov tradičné mužské hodnoty a následne ich aplikovať do praxe cez manuálnu prácu a opravu vzdelávacieho centra Otcovej stodoly,” vysvetľuje Martin Janus, výkonný riaditeľ Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Mladí muži sú vedení k tomu, aby prevzali s odvahou svoje životy, ale aj rodiny a zverené oblasti.

Iniciácia mužov
V dnešnej spoločnosti chýba akýsi proces iniciácie za mužov. Podľa Jána Buca to bola kedysi povinná vojenská služba. „Aspoň sa to tak bralo, že na vojenčinu odchádzal mladík a vrátil sa chlap. Nemyslím, že to bolo úplné a pre každého, ale niečo bolo,” vysvetľuje. Dnes je to však iné a chlapci tak ostávajú v „nejakej” fáze oveľa dlhšie.

„Ťažšie vedia prevziať zodpovednosť, urobiť životné rozhodnutia, vstúpiť do povolania,” tvrdí. Aj preto chce Otcova stodola ponúknuť povzbudenie. „Aby muži mužmi boli a podľa tohto sa správali a chápali mieru zodpovednosti v rodine, v spoločnosti, ale aj v Cirkvi,” hovorí Ján Buc.

Chlap, hrdina, dub, stroj
Projekt začne prebiehať už v apríli. Jeho súčasťou bude už spomínaná manuálna práca. Opraviť plánujú podzemné podlažie Otcovej stodoly. „Aby slúžilo aj pre ďalších účastníkov a aby sme zvýšili kapacitu tohto vzdelávacieho centra,” vysvetľuje Peter Forgáč, projektový manažér ZKSM.

ANKETA
Čo pre vás znamená byť skutočným mužom?
Aké sú pravé mužské hodnoty a vlastnosti?

„Byť mužom podľa Božiského Srdca je povolanie a poslanie každého muža. Ak bude moje srdce blízko toho Božieho, vtedy sa nemusím báť o svoju budúcnosť. Skreslené predstavy spoločnosti o ideáli mužskosti sú v dnešnej dobe až príliš vzdialené od toho, čo dnes svet potrebuje. Naše rodiny, manželstvá, priateľstvá či mládež potrebujú otcov, ktorí sú pripravení viesť, no zároveň aj pohladiť. Potrebujú mužov, ktorí milujú Boha, milujú svoje rodiny a žijú svoje životy zodpovedne ako službu druhým ľuďom.”
Dominik Gabriel, 24 rokov, Spoločenstvo Južania, slobodný, gospelový hudobník

„Za pravú mužskú hodnotu považujem starosť o rodinu. Problémy sú totiž rôzne a dôležité je ich čo najskôr riešiť. Azda najviac sa to prejavuje v dospievaní detí. Univerzálnu radu však nemám. Myslím, že deti by mali vycítiť, že stále patria do rodiny."
Vladimír Dian, 62 rokov, na dôchodku, 2 dospelé deti, 2 vnučky, ženatý 37 rokov

„Pravé mužské hodnoty sú podľa mňa, samozrejme, rodina, ale aj pokora, rozvaha, rešpekt voči okoliu a obetavosť. Keď muž vstupuje do manželstva, musí počítať s tým, že bude musieť niečo obetovať. Akonáhle prídu deti, nezostáva už čas na množstvá koníčkov či výstrelkov s kamarátmi. Muž - manžel by to mal prijať s pokorou, pochopiť, že rodina je na prvom mieste."
Juraj Majerský, fotograf, 39 rokov, 3 dcéry, ženatý 10 rokov

„Všetko, čo robím, myšlienky aj skutky, sa snažím odovzdať Bohu. Muž je hlavou rodiny a vzorom pre deti a za rozhodnutiami si musí stáť a musia byť v súlade s manželským a kresťanským životom. Muž sa musí pri spoločných chvíľach s deťmi a hrách vedieť aj správať ako dieťa."
Branislav Krajči, 44 rokov, 4 deti, ženatý 21 rokov