Byť napojený Duchom

Možno je to nepredstaviteľné, ale Bernhard Meuser a Nils Baer, autori knihy YOUCAT – príprava na birmovanie, tvrdia, že na spoznanie Ducha Svätého existuje veľmi jednoduchý kľúč.
Barbora Kullačová 16.05.2024
Byť napojený Duchom

Duch Svätý je Duch Boží, sila, ktorá poháňala Ježiša. Láska, ktorá bola medzi Ježišom a Otcom. Dostávame ju aj my. Snímka: autorka

Ak sa pozrieme na ideálne rodinné vzťahy, panuje medzi členmi rodiny láska, ktorá ich posilňuje. Na podobnom princípe fungujú aj vzťahy vo Svätej Trojici, ktorú tvorí Otec, Syn a Duch Svätý. Autori knihy hovoria, že práve „Duch Svätý je Duch Boží, sila, ktorá poháňala Ježiša. Láska, ktorá bola medzi Ježišom a Otcom.“

Lásku, ktorá panuje medzi Ježišom a Otcom, dostávame aj my už vo sviatosti krstu a vďaka nej vieme byť prepojení s Ježišom i napriek tomu, že už je pri svojom Otcovi. „Vďaka Duchu Svätému je v zásade rovnako dosiahnuteľný, akoby sa stále prechádzal po obilných poliach Galiley alebo sa nám prihováral na brehoch Genezaretského jazera.“

Na rozdiel od sviatosti krstu, keď prijímame Ducha Svätého v útlom veku na základe rozhodnutia rodičov, je sviatosť birmovania iná. V nej sa opäť, ale už vedome a sami rozhodujeme pre Ducha Svätého a jeho dary. Vedome a dobrovoľne povieme Duchu Svätému – Božiemu daru – áno.

Prijatím sviatosti krstu sa znovuzrodíme pre večný život, no autori knihy YOUCAT hovoria, že prijatím Ducha Svätého vo sviatosti birmovania sa rozhodneme deliť sa s ostatnými o lásku, ktorú sme dostali.

„Byť napojený Duchom znamená nechať sa občerstviť krásou Pánovho plánu s nami a so svetom, a tak sa sám stať zdrojom duchovného občerstvenia pre iných. Prijať znak Ducha znamená nebáť sa bojovať za víťazstvo civilizácie lásky, zaručiť sa za Krista a nechať preniknúť naše vnímanie, myslenie a konanie pravdou evanjelia.“