Chcú zastaviť odliv IT mozgov

Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave vzniklo Slovenské centrum na výskum umelej inteligencie – slovak.AI.
Ján Lauko 18.07.2019
Chcú zastaviť odliv IT mozgov

Vedecká oblasť, ktorá sa venuje umelej inteligencii, už dávno nepatrí do sci fi žánru; v súčasnosti ide o silno sa rozvíjajúcu oblasť s veľkým potenciálom. / Ilustračná snímka: © ingimage


Centrum je otvorenou platformou pre všetky subjekty akademického, súkromného, verejného a neziskového sektora, ktoré sa oblasti umelej inteligencie na Slovensku venujú. Vytvára tak priestor pre partnerstvá, ktoré budú smerovať k využívaniu a vylepšovaniu umelej inteligencie.

Aké sú ciele centra slovak.AI? „Chceme zastaviť odliv šikovných mladých ľudí zo Slovenska a predstaviť im konkurencieschopnú alternatívu v silne sa rozvíjajúcej oblasti s veľkým potenciálom. Zároveň chceme získať talenty zo zahraničia ponukou atraktívneho špičkového vedeckého pracoviska a propagáciou existujúcich výskumných tímov,“ píše sa na stránke centra.

Za vznikom centra stojí partnerstvo medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, IT asociáciou Slovenska a Americkou obchodnou komorou v SR s podporou ďalších slovenských výskumných univerzít a akademických pracovísk a s podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. „Vznik slovak.AI je významným krokom v mnohých ohľadoch, najmä však vytvorí predpoklad pre zapojenie sa Slovenska do medzinárodných štruktúr a sietí centier umelej inteligencie,“ uviedla Mária Bieliková, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU a predsedníčka novovzniknutej platformy.

Vybudovaním silného národného centra umelej inteligencie sa podľa jeho zakladateľov vytvorí na Slovensku priestor, kde si nájdu uplatnenie špičkoví domáci, ale aj zahraniční vedci. „Zamestnávatelia sa budú môcť spoľahnúť na to, že Slovensko im bude vedieť poskytnúť kapacity pre výskum a vývoj a plánovať tak svoje výskumné aktivity aj v našej krajine, čo bude mať za následok zmenu štruktúry hospodárstva,“ povedal Mário Lelovský, prezident IT asociácie Slovenska.

Centrum slovak.AI umožní Slovensku zapojiť sa do programu Digitálna Európa a čerpať tak európske zdroje. Pre vedcov a firmy zo Slovenska sa tým otvárajú nové možnosti financovania výskumu. Európska komisia plánuje totiž investovať do podpory rozvoja umelej inteligencie v rokoch 2021 – 2027 približne 2,5 miliardy eur.