EÚ schválila projekt na podporu dobrovoľníctva

Európsky parlament 11. septembra schválil vytvorenie Európskeho zboru solidarity. Ten by mal mladým ľuďom priniesť nové možnosti dobrovoľníckej práce v Európskej únii. Funguje už od roku 2016, teraz však získal odobrenie europoslancov.
Ján Lauko 11.09.2018
EÚ schválila projekt na podporu dobrovoľníctva

Zbor solidarity by mal ponúknuť viac príležitostí na dobrovoľnícto pre mladých ľudí s obmedzenými možnosťami. / Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

 

Prostredníctvom zboru solidarity môžu mladí prejaviť záujem o činnosti, ktoré vykonávajú registrované organizácie. Zúčastňovať sa môžu na dobrovoľníckej komunitnej práci v rôznych oblastiach, ako vzdelávanie, zdravie, ochrana životného prostredia, predchádzanie prírodným katastrofám, distribúcia potravín a nepotravinových výrobkov či integrácia migrantov a žiadateľov o azyl.

 

Finančná injekcia

Registrácia pre jednotlivcov i organizácie prebieha na viacjazyčnom webovom portáli europa.eu. Prihlasovať sa môžu ľudia, ktorí dosiahli vek 17 rokov, no v čase začiatku dobrovoľníckej aktivity musia mať aspoň 18 a nie viac ako 30 rokov. Od roku 2016, keď zbor solidarity predstavil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, sa doň zaregistrovalo vyše 70-tisíc mladých ľudí.

Únia na rozpočet Európskeho zboru solidarity na roky 2018 – 2020 vyčlení 375,6 milióna eur. Z toho 90 percent pôjde na dobrovoľníctvo a zvyšných 10 percent poputuje na pracovnú zložku programu. V rámci viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 Európska komisia navrhla vyčlenenie sumy 1,26 miliardy eur.

 

Viac možností pre zdravotne postihnutých

Podľa poslancov europarlamentu by sa mal zbor solidarity viac otvoriť mladým ľuďom, ktorí majú obmedzené možnosti a príležitosti, ako napríklad osoby so zdravotným postihnutím, mládež z izolovaných alebo marginalizovaných komunít alebo ľudia s poruchami učenia či zdravotnými problémami. Európska komisia a členské štáty EÚ preto musia prijať osobitné opatrenia, vypracovať špecifické pokyny a poskytovať individuálne sprostredkovanie práce.

Aby sa zabránilo zneužívaniu mladých na neplatenú prácu, poslanci presadili jasné odlíšenie dobrovoľníckej činnosti od platenej práce. Dobrovoľnícka práca by mala trvať len dvanásť mesiacov, dĺžka stáže by mala byť v rozmedzí dvoch a šiestich mesiacov a pracovná zmluva bude pokrývať minimálne obdobie troch mesiacov.