Externé štúdium sa má skrátiť

Dĺžka externého štúdia na vysokých školách sa má vrátiť k predošlému modelu, keď externisti študovali rovnako dlho ako študenti dennej formy.
Ján Lauko 22.01.2021
Externé štúdium sa má skrátiť

Externé aj denné štúdium bude mať opäť rovnakú dĺžku, teda tri roky na bakalárskom stupni štúdia a dva roky na magisterskom alebo inžinierskom stupni. Ilustračná snímka: © Ingimage

V roku 2013 nastala zmena v dĺžke externého štúdia na vysokých školách. Bakalára ste museli externe študovať o rok dlhšie, teda štyri akademické roky. Takisto sa o rok predĺžil aj druhý stupeň externého vysokoškolského vzdelávania, ktorý po zmene trval tri roky.

Ak ste teda chceli získať magisterský alebo inžiniersky titul, museli ste v externej forme študovať dokopy sedem rokov.

Návrat k piatim rokom

Táto úprava mala priniesť vyššiu kvalitu vzdelania pre externých študentov, keďže na rozdiel od poslucháčov denného štúdia, ktorých študijný program býva rozložený do celého pracovného týždňa, sa vzdelávanie externistov často sústredilo iba do jedného-dvoch dní týždenne.

Súčasný minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling však v rozhovore pre TASR uviedol, že v novele zákona o vysokých školách sa dĺžka externého štúdia bude krátiť a vráti sa k predošlému modelu.

„Externé štúdium sa začalo považovať za menej hodnotné s tým, že naň potrebujeme o jeden rok navyše. Toto je však problém vysokej školy. Nech sa postará o to, aby aj externé vzdelávanie bolo natoľko kvalitné, aby sme ho vedeli realizovať v rámci piatich rokov.“

Externé aj denné štúdium bude mať teda opäť rovnakú dĺžku, teda tri roky na bakalárskom stupni štúdia a dva roky na magisterskom alebo inžinierskom stupni.

Univerzity a vysoké školy budú podľa šéfa rezortu školstva zodpovedať za kvalitu štúdia a za to, aby zabezpečili požadovanú úroveň. Kontrolu kvality má vykonávať akreditačná agentúra.

S predĺžením nesúhlasili

Po predĺžení externého štúdia v roku 2013 začalo na slovenských univerzitách každoročne ubúdať externých študentov. V roku 2019 univerzity evidovali medziročný pokles až 24,53 percenta absolventov externej formy štúdia.

Niektoré univerzity s dlhším externým štúdiom nesúhlasili. Keď sa v roku 2015 začali nové pravidlá reálne uplatňovať, vtedajší prodekan pre pedagogickú činnosť Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Miroslav Štrkolec pre portál Košice:Dnes poznamenal, že tento krok nepovažuje za racionálny.

„Pôvodný model s rovnakou dĺžkou štúdia v obidvoch formách bol vhodnejší. To platí, samozrejme, za predpokladu, že nároky na externých študentov boli rovnaké ako na denných. U nás na fakulte to stále platilo. Kvalita štúdia na našej právnickej fakulte nie je podmienená jeho dĺžkou, ale obsahom študijného programu a jeho reálnym naplnením.“