Gabčíkovo budú modernizovať mladí z univerzity

Na modernizácii jedného z najväčších vodných diel na Slovensku Gabčíkovo sa budú podieľať taktiež študenti Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Vyplýva to z dohody, ktorú v máji uzavrela fakulta so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba. Spolupráca má za cieľ zefektívniť zapojenie študentov do praxe. Praxujúci mladí budú môcť v podniku získať tiež trvalé zamestnanie.

29.05.2018
Gabčíkovo budú modernizovať mladí z univerzity

Generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Daniel Kvocera je presvedčený, že podnik má čo mladej generácii vodohospodárov ponúknuť. „V súčasnosti máme pred sebou dva najväčšie modernizačné projekty v histórii Vodného diela Gabčíkovo – generálnu opravu vodnej elektrárne a projekt inovácie a modernizácie plavebných komôr. Práve práca na týchto projektoch, ale aj ďalších aktivitách v podniku so 65-ročnou tradíciou, môže prispieť k tomu, aby sa zo študentov stali v budúcnosti tí najskúsenejší odborníci vo svojom odbore,“ uviedol Daniel Kvocera. Dodal, že podnik potrebuje šikovných a schopných ľudí. „Ak študenti ukážu svoje kvality a chuť pracovať vo vodnom hospodárstve, budem veľmi rád, ak rozšíria naše rady.“

 

Vzdelávanie je postavené na praxi

Spoluprácu na modernizácii Gabčíkova víta aj dekan stavebnej fakulty Stanislav Unčík. „Vzdelávanie na Slovenskej technickej univerzite je postavené na praxi, naši študenti riešia v rámci štúdia a záverečných prác praktické zadania, pričom na vlastný výskum či na spoluprácu s podnikmi využívajú laboratóriá fakulty. Silnou stránkou Stavebnej fakulty STU už od jej založenia je expertízna činnosť – od posudzovania kvality stavieb či stavebných materiálov až po výskum inovácií v stavebníctve, a do týchto činností študentov zapájame,“ vysvetlil Stanislav Unčík a poznamenal, že objemom práce pre prax patrí ich fakulta dlhodobo k najvýkonnejším akademickým súčastiam na Slovensku.

 

Cenné poznatky

Jedným zo študentov STU, ktorý pre Vodohospodársky podnik už pracuje, je Adrián Borák. Študent druhého ročníka inžinierskeho štúdia študijného odboru vodné stavby od februára pracuje na Vodnom diele Žilina, možnosť zapojiť sa do modernizácie Gabčíkova je aktuálna i pre neho. „Som spokojný, pracujem 2 až 3 dni v týždni, takže mi to vyhovuje aj z hľadiska školských povinností. V rámci práce vykonávam merania týkajúce sa technicko-bezpečnostného dohľadu, ale množstvo cenných poznatkov získavam aj od starších kolegov,“ uviedol Adrián Borák.

Študenti budú v rámci projektu s vodohospodárskym podnikom môcť nielen získať prácu na dohodu, ale i požiadať o odbornú stáž, poradenstvo pri príprave diplomovej práce či o odborné exkurzie.