Keď Boh vyznáva lásku (I.)

Ak ti chýbajú nežné, milé a povzbudivé slová od niekoho, kto ťa miluje, otvor Bibliu. Je ich v nej toľko, že jeden by ju pokojne považoval za prvú motivačnú príručku vôbec. 
Mária Bilá 27.09.2019
Keď Boh vyznáva lásku (I.)

Biblia je vraj ľúbostným listom človeku od Boha. Ilustračná snímka: unsplash/Priscilla Du Preez

Nie nadarmo sa hovorí, že Biblia je vlastne ľúbostný list Boha človeku. 

Niektorými naoko brutálnejšími staťami či knihami sa človek musí prehrýzť a poriadne sa do nich zahĺbiť, aby v nich našiel odkaz Božej lásky; iné sú, naopak, hojivým balzamom na zranenú dušu. 

Vyberáme pár konkrétnych veršov ako malú ochutnávku nehy, ktorú ti Boh v svojom Slove ponúka. 

Možno pri vlastnom rozjímaní nad nimi objavíš hĺbku lásky, ktorú nimi chcel cez autorov Biblie vyjadriť. 

Vášnivý romantik 
Láskou odvekou som ťa miloval“ (Jer 31, 3). Koľkí si sľúbia, že sa budú ľúbiť naveky. Len Boh to však myslí doslovne. Miloval ťa skôr, ako vôbec stvoril svet, a bude ťa milovať dávno potom, čo tu už život nebude. 

Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život“ (Iz 43, 4). Drahý mojim očiam... Poznáš ten pocit, keď sa do niekoho zaľúbiš a nemôžeš sa naňho vynadívať? Keď už len pohľad naňho ťa roznežní a zahreje? Keď sa tvoje oči tešia z každej chvíle, počas ktorej na ňom môžu spočinúť? Vieš si predstaviť, že niečo podobné prežíva Boh, keď sa díva na teba? A čo uistenie, že si preňho vzácny? Čo je vzácne pre teba? Koľko starostlivosti a myšlienok tomu venuješ? Vieš si predstaviť, že je to len zlomok toho, aký vzácny si ty pre Boha? Taký, že vydá ľudí a národy za tvoj život... Počnúc svojím milovaným Synom. Ale tam sa to neskončilo. Koľko ľudí v celých dejinách sa už obetovalo za to, aby sa viera uchovala až do dnešných čias... Koľko ľudí sa obetovalo v rôznych bojoch o vlasť, v ktorej dnes žiješ... Koľko ľudí obetovalo svoj život vede či medicíne, vďaka ktorým máš dnes neporovnateľne jednoduchší život... Ak na to nechceš ísť tak zoširoka, tak si spomeň na to, koľko konkrétnych ľudí v tvojom živote obetovalo svoj čas, peniaze, pohodlie... Aby spravili niečo dobré pre teba. Neboli všetci tí krásnym Božím darom? Neboli jeho nádherným uistením, že si pre Boha vzácny? 

Boh v Biblii často používa ľúbostné obrazy, napríklad: „Vtedy si ťa navždy zasnúbim, za pravdu a právo si ťa zasnúbim, za lásku a zľutovanie,  zasnúbim si ťa za vernosť, takže poznáš Pána" (Oz 2, 19 – 20). Ilustračná snímka: unsplash/Priscilla Du Preez

Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania“  (Sof 3, 17). Uprostred teba – rovno v tvojom srdci. Tak blízko, aby ste mohli byť stále spolu. Boh, ktorý má z teba radosť... Boh, ktorému záleží na tom, aby obnovil tvoju lásku k nemu... Boh, ktorý sa z teba teší dokonca až tak, že výska od radosti. Taká veľká radosť, euforická... Takú voči tebe cíti Boh. 

Predvediem pred tebou všetku svoju nádheru (Ex 33, 19). Chce pred tebou predviesť svoju nádheru... Nie len vo finále vášho príbehu lásky, ktoré ťa čaká vo večnosti. Každý deň z nej môžeš vidieť úlomky jeho krásy v tom, čo stvoril a čo pripravil špeciálne pre teba. 

Ako si vezme mladík pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ, a ako sa teší ženích neveste, tešiť sa bude tvoj Boh“ (Iz 62, 5). Veľmi silný verš, ktorý priamo posúva vzťah Boha a človeka do ľúbostnej roviny. Ak ťa priťahuje tento obraz, možno sa ti bude páčiť biblická kniha Veľpieseň, ktorá by sa tu dala prepísať verš po verši. Ponímaná je jednak ako oslava prirodzenej lásky muža k žene a ženy k mužovi, ale existujú aj alegorické interpretácie, ktoré v nej vidia symbol lásky Boha k Izraelu, respektíve k človeku vôbec. 

Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne“ (Zjv 3,21). Nech už je v rozprávkach hocikoľko zla, nakoniec vždy zvíťazí dobro. Všetky rozprávky nás pripravujú na to, že aj život s Bohom má rozprávkový koniec. Ženích si príde po svoju nevestu a budú šťastní až naveky. Bodka. Amen. 

Ako mu môžeš odpovedať: „Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy“ (Hab 3, 18).

Statočný ochranca
Ak je žena v ohrození, jej milý sa na to nebude nečinne prizerať. Bojuje – o ňu, o jej bezpečie, o jej šťastie. Ani Boh sa pasívne nedíva, ak(o) sa trápiš – chce v tom byť s tebou, chce to riešiť s tebou. Dokonca chce bojovať za teba. Veď len pozri na jeho slová...

Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe“ (Iz 43, 2).

Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť" (Ex 14, 14).

Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou“ (Iz 41, 10). 

Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: ‚Neboj sa, ja ti pomáham'“ (Iz 41, 13).

Nebojte sa! Len vytrvajte a uvidíte Pánovu záchranu, ktorú dnes uskutoční pre vás“ (Ex 14, 13). 

Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!“ (Joz 1, 9). 

Ako mu môžeš odpovedať: „Nech je zvelebený Pán, môj ochranca, čo učí moje ruky zápasiť a moje prsty bojovať“ (Ž 144, 1). 

Starostlivý rodič
On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi“ (Ef 1, 5). Čo k tomu dodať – si jeho dieťa, ktoré má porovnateľne rád ako vlastného Ježiša. 

Ako keď niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť a v Jeruzaleme sa potešíte“ (Iz 66, 13). Možno si to zažil, možno si to aspoň videl – nehu matky, ktorá chce utíšiť či potešiť svoje dieťa. No nie je krásne, že náš nebeský Otec vie ľúbiť aj nežne ako mama? 

Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba“ (Iz 49, 15). Možno si rodičovskú lásku zažil v zdeformovanej podobe a možno ti nebola dopriata vôbec. V týchto slovách však nájdeš krásne uistenie, že on sa tak správať nemieni. 

Viacerí majú skúsenosť, keď pocítili, že Boh ich životom „nosil ako muž, ktorý nesie svojho syna“ (Dt 1, 31). Ilustračná snímka: unsplash/Kelli McClintock

A zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára ako synom: Syn môj, nepohŕdaj Pánovou výchovou ani neklesaj, keď ťa karhá, lebo koho Pán miluje, toho prísne vychováva a trestá každého, koho prijíma za syna. Vytrvajte v tom, čo slúži na výchovu, lebo Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne?“ (Hebr 12, 5 – 7). Keď máš pocit, že sa v tvojom živote hromadia skúšky a situácie, ktorým nerozumieš, možno nie je ľahké dôverovať, že všetky môžu v konečnom dôsledku slúžiť na naše dobro (por. Rim 8, 28), ale v konečnom dôsledku sa dá pochopiť, že Boh ako rozumný otec vie lepšie ako my sami, čo potrebujeme. Ak by rodinu viedli deti, raňajkovali by sa sladkosti, neexistovalo by niečo ako upratovanie, všetko by sa riadilo podľa aktuálnych nálad. Asi netreba hovoriť, aký chaos by veľmi rýchlo nastal. Ak nám teda Boh niečo dal alebo nedal, máme nádej veriť, že to bolo z lásky. Rovnako ako ti v detstve mama z lásky naservírovala na večeru radšej zeleninu než balíček cukríkov. 

Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja“ (Ž 103, 13). Možno si už zažil chvíľu, keď si očakával spravodlivý trest... Ale prišlo odpustenie. Aj to je jeden z veľkých benefitov Božej lásky. 

Ako mu môžeš odpovedať: „Napodobňujte teda Boha ako milované deti“ (Ef 5, 1).