Magis ponúka viac

Jezuitská rehoľa prežíva v tomto čase Ignaciánsky jubilejný rok. Z ignaciánskej spirituality vychádza aj kresťanské spoločenstvo Magis, ktoré je určené mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov. Bližšie nám ho predstavila jedna z jeho koordinátoriek ZUZANA ORSZÁGHOVÁ (25).
Pavol Kall 08.12.2021
Magis ponúka viac

Magis pred Svetovými dňami mládeže v Krakove. Snímka: Archív Zuzany Országhovej

Spoločenstvo Magis sa začalo na Slovensku formovať po Svetových dňoch mládeže v Madride v roku 2011. Prvé stretká vznikli v Bratislave. Odvtedy už prešlo veľa času. Aká je jeho súčasnosť?

V  súčasnosti spoločenstvo Magis v Bratislave pozostáva z viac ako 50 členov, ktorí sú rozdelení do štyroch menších stretiek. Podobné spoločenstvá sa formujú aj v ďalších mestách Slovenska. V roku 2020 počas pandémie tiež vzniklo Magis spoločenstvo, ktoré online formou spája Slovákov žijúcich v zahraničí.

Vieme, že spoločenstvo je postavené na spiritualite svätého Ignáca z Loyoly.

Samotný názov spoločenstva pochádza z latinského slova magis, čo znamená viac, lepšie, plnšie. Už toto slovo vyjadruje základnú črtu ignaciánskej spirituality, ktorou je dynamická a vždy rastúca láska k Bohu a k blížnemu, ktorá má človeka viesť k intenzívnej činnosti a službe.

Svätý Ignác vo svojej knihe Duchovné cvičenia vyjadruje nasledovnú prosbu: „Prosiť o vnútorné poznanie Pána, ktorý sa pre mňa stal človekom, aby som ho viac (magis) miloval a nasledoval.“

Spoločenstvo Magis sa skrze ignaciánsku spiritualitu snaží čoraz viac spoznávať Boha v každodennosti a rovnako ako svätý Ignác „hľadať a nachádzať ho vo všetkých veciach a všetky veci v ňom“.

Ignaciánska meditácia, spytovanie svedomia examen a zdieľanie sa na pravidelných týždenných stretkách sú pre nás spôsobom otvárania sa milujúcej prítomnosti Boha v našich životoch.

V priebehu viacerých rokov existencie spoločenstva na Slovensku sa postupne vytvoril štvorročný formačný program, ktorý spoločenstvo systematicky vedie cez dôležité biblické témy a jednotlivé aspekty ignaciánskej spirituality.

Priblížte aspoň zopár aktivít a podujatí z „kuchyne“ spoločenstva.

Pokiaľ ide o slovenský Magis, okrem týždenných stretiek a pondelkových svätých omší u jezuitov, takzvaných osmičiek, organizujeme raz mesačne sobotné duchovné obnovy s názvom Popoludnia s Magisom, ktoré sú určené nielen pre našich členov, ale aj pre verejnosť.

Počas pandémie sme tieto obnovy nemohli organizovať, ale verím, že sa tento pekný projekt znovu rozbehne práve v tomto Ignaciánskom jubilejnom roku, či už osobne, alebo online formou. Taktiež sa stretávame na spoločných svätých omšiach na začiatok a záver akademického roka a pred Vianocami.

Súčasťou života spoločenstva sú aj takzvané Magis chaty, čo sú víkendové stretnutia členov Magisu z celého Slovenska na jezuitskej chate v Trlenskej doline pri Ružomberku. Organizujú sa približne päťkrát do roka a pozostávajú z duchovného, spoločensko-pracovného aj turistického programu.

V rámci spoločensko-kultúrnych aktivít od roku 2013 spoločenstvo organizuje Inygo ples, ktorý býva vo fašiangovom období. Pred svetovými dňami mládeže sa organizujú medzinárodné programy MAG+S a okrem toho sa v Európe už takmer každoročne organizuje program MAG+S Europe.

Ešte dodám, že v poslednom čase sa napríklad viacero členov začalo venovať jezuitskému včelínu v Ivanke pri Dunaji, ktorý rozbehol a zveľadil predovšetkým Peter Girášek, SJ.

Spomenuli ste medzinárodný program MAG+S. O čo ide?

Medzinárodný program MAG+S vznikal postupne a je úzko spojený so svetovými dňami mládeže. V roku 2005 v Kolíne sa prvýkrát použil názov MAG+S. Znak + v nápise odkazuje na znak kríža ako symbolu nekonečnej Božej lásky.

Kľúčovou časťou tohto programu sú takzvané ignaciánske experimenty.

V rámci nich sú účastníci rozdelení do približne 20-členných medzinárodných skupín, v ktorých počas týždňa prostredníctvom určitej spoločnej činnosti hľadajú a nachádzajú Boha vo všetkých veciach a svoju skúsenosť zdieľajú s ostatnými účastníkmi.

Experimenty sú rozdelené do niekoľkých kategórií: putovanie, umenie, spiritualita, ekológia, sociálna služba a kultúra. Základnými piliermi MAG+S sú: meditácia, aktivita (podľa typu experimentu), Magis kruhy (zdieľanie v skupinkách), spoločná Eucharistia a examen (večerné spytovanie svedomia).

Okrem svetových stretnutí sa konajú aj lokálne, v našich podmienkach stredoeurópske alebo európske MAG+S programy.

Online stretnutie Magis organizačnej skupiny v čase pandémie. Snímka: Archív Magisu

Práve prebieha Ignaciánsky jubilejný rok. Aké výzvy ponúka tento rok práve mladým z Magisu?

Ignaciánsky jubilejný rok je príležitosťou dať sa nanovo inšpirovať osobou svätého Ignáca a jeho spiritualitou, v ktorej vždy môžeme objavovať niečo nové.

V rámci tohto roka sa snažíme viac spoznávať a spolupracovať aj s ostatnými spoločenstvami, ktoré žijú ignaciánskou spiritualitou, a tiež byť v blízkom kontakte s jezuitmi a sestrami z Congregatio Jesu.

V máji sme sa zapojili do organizácie lutnového koncertu na začiatku jubilejného roka. V auguste sme organizovali Deň ignaciánskej rodiny, kde sa stretli všetky slovenské spoločenstvá vychádzajúce zo spirituality svätého Ignáca.

Od januára plánujeme duchovné obnovy pre verejnosť, aby čím viac ľudí mohlo spoznať ignaciánsku spiritualitu.

Ak by mal niekto z mladých záujem bližšie spoznať toto spoločenstvo, aké kroky by mal urobiť?

Viac o spoločenstve Magis sa môžete dozvedieť napríklad na našej facebookovej stránke MAGIS Slovensko, kde pravidelne uverejňujeme príspevky z našich aktivít a podujatí. Okrem toho funguje aj webstránka www. magisslovensko.sk.

Tam sa dozviete aj o tom, že každý rok na jeseň sa otvára v Bratislave nové Magis stretko, do ktorého sa môže prihlásiť mladý človek vo veku od 18 až do 30 rokov.

Na záver osobnejšia otázka. Ako ste spoznali Magis vy a aký je váš vzťah k nemu?

Ja som sa dostala do bratislavského spoločenstva Magis v roku 2015 počas vysokej školy. Pri pohľade späť musím priznať, že to naozaj zmenilo môj život a stále mení.

Našla som vzácnych ľudí, ktorí sa stali mojou druhou rodinou, a spiritualitu každodenného života, ktorá mi vyhovuje a stále ma inšpiruje pre to „viac“.

Zúčastnila som sa na jednom svetovom a dvoch európskych programoch MAG+S, ktoré ma v mnohom ovplyvnili a vďaka ktorým som dokázala vyjsť zo svojej komfortnej zóny a hovoriť o Bohu aj s ľuďmi iných národností a kultúr.

Celú fotogalériu k článku si môžete pozrieť TU. 

Z osobných svedectiev členov Magisu

IGOR

V roku 2016 sa konali Svetové dni mládeže v Poľsku a ja som rozmýšľal, s kým tam pôjdem. Kňaz v bratislavskom úpecéčku nám odporučil ísť práve s Magisom a  jezuitmi. A  tak som sa prihlásil do Magisu. Toto spoločenstvo sa mi stalo akoby rodinou. Počas našich stretnutí sa navzájom zdieľame a upevňujeme naše priateľstvo a duchovný život. Je veľmi povzbudzujúce, keď sa počas rozhovorov podelím aj o svoje problémy či boje. Keď potom zistím, že aj ostatní riešia niečo podobné, trochu sa mi uľaví. Som rád, že nie som na všetko sám, ale že aj ostatní bojujú. Stáva sa mi, že niečo prežívam a neviem to ani pomenovať, no niekto druhý v spoločenstve niečo povie a ja nájdem presne tie správne slová na pomenovanie môjho problému alebo aj jeho riešenia. Počas rozhovorov všetci dávame zo seba.

KATARÍNA

Ako mladý človek som hľadala duchovnú rodinu. O to viac, keď moja biologická nebola nablízku a ja som vyrástla z detského prežívania viery a prešla si cez bujarejšie a hľadajúcejšie obdobia. Áno, bolo ich viac. Až keď som dostala jedno milé pozvanie, tak som vyskúšala naozaj „viac“. V rámci spoločenstva Magis sa cítim ako v rodine – to ma drží stále s ostatnými. Každý má svoju povahu, vlastnosti, niečo, čo mu vyhovuje viac alebo menej. Prirodzene, ani medzi nami nie je všetko vždy ideálne, ale presne preto aj naše ťažkosti, na ktoré sa snažíme reflektovať cez otázku, „kde v tom všetkom je Boh“, nám pomáhajú vo vzťahoch aj mimo stretka. V samotnom spoločenstve ma najviac oslovuje práve spôsob komunikácie, keď hovorí jeden človek a ostatní neskáču do reči a nezasahujú. Dovtedy som poznala iba to, že hlasnejší a extrovertnejší sa dostanú k slovu. V Magise a ostatných jezuitských spoločenstvách to tak nie je. Naučila som sa aj počúvať. Nie pasívne, ale naozaj. Spomaliť, vnímať svet úplne inak.

MICHAL

Zúčastnil som sa spolu na štyroch medzinárodných programoch MAG+S. Zaujala ma možnosť skombinovať putovanie v peknej prírode so spoznávaním zahraničnej krajiny a ignaciánskej spirituality. MAG+S oslovuje mladších i starších rôznych kultúr a špeciálne má schopnosť prekvapiť – totiž každý MAG+S ma v niečom prekvapil, napríklad môj úplne prvý experiment bol cyklistický – najskôr som si ho chcel vymeniť, keďže som nerád bicykloval. Avšak nakoniec som bol veľmi rád, že som bol práve tam. MAG+S je skvelá možnosť, ako vytvoriť priateľstvá, ktoré pretrvajú niekedy aj po celý život, ako prehĺbiť svoj vzťah so sebou samým, s druhými a Bohom a ako zažiť nadšenie mladých ľudí z celého sveta, ktoré sa prejavovalo priateľskými rozhovormi a tichou kontempláciou u ľudí z Ázie a Európy; spontánnou radosťou, tancom a spevom u tých z Latinskej Ameriky a Afriky. Napriek rozdielom nás všetkých spájala Eucharistia, ktorá nám bola každodennou posilou.