Na Cliptime spolu zakúsime Božiu lásku

Bratislava sa 24. až 26. novembra stane miestom, kde sa stretne mládež z Bratislavskej arcidiecézy, aby zažila niečo, na čo nezabudne. Cliptime. To je podujatie, ktoré bude v týchto dňoch rezonovať v srdciach mnohých ľudí.
Martin Maroš Monsberger 18.11.2023
Na Cliptime spolu zakúsime Božiu lásku

Na Cliptime budú mať možnosť účastníci si aj zatancovať. Snímka: Alžbeta Nagyová

Tohtoročnou témou je Povolané srdce. Pán nás volá každého osobitne, bez ohľadu na okolnosti, v ktorých sa aktuálne nachádzame. My ako spoločenstvo chceme odpovedať na toto volanie a ísť. Ísť spolu na cestu plnú lásky. Toto zaujímavé a duchovne bohaté stretnutie nám ponúka byť spolu a milovať sa navzájom.

ZAČIATOK S PÁNOM

Cliptime sa začína v piatok svätou omšou, pamiatkou Ježišovej obety na kríži. V skupinkách bude možnosť podeliť sa o skúsenosti a prehĺbiť jednotu, ktorá je teraz taká potrebná.

Večer bude možnosť ponoriť sa do chvál pred Pánom. My ako spoločenstvo chceme chváliť a hlásať, že iba Boh je naša jediná záchrana. Deň zakončíme adorovaním Pána v Najsvätejšej oltárnej sviatosti.

ČARO SPOLOČENSTVA

Už od soboty rána chceme byť oddaní Pánovi v modlitbe, ktorú budú viesť seminaristi. V rámci rôznych prednášok a workshopov bude možnosť ešte viac prehĺbiť spoločenstvo medzi nami a načerpať nové duchovné skúsenosti.

Večer chceme vyjsť do mesta a rozbúriť vzduch Božou láskou. Zakúsime viaceré druhy modlitby. Každý z nás má rád rôzne druhy modlitby. Jednota neznamená byť uniformní, ale byť zjednotení v rozmanitosti s Pánom.

UMENIE AKO DAR

Nedeľa bude posledným dňom Cliptime. Život kresťana nie je iba o  modlitbe, ale aj živote v spoločenstve. Zúčastníme sa na divadelnom predstavení a okúsime umeleckú krásu, dar Boží. Cliptime ukončí spoločná svätá omša, ktorá bude zavŕšením snáh tohto diecézneho stretnutia.

Iba my a Ježiš. Tí, ktorí by sa chceli zúčastniť na tomto duchovnom zážitku, sa môžu prihlásiť na stránke www.cliptime. sk, kde sú aj ďalšie informácie. Cliptime je príležitosť stretnúť sa, rásť vo viere a prežiť spoločenstvo v Božej láske. Tešíme sa na stretnutie a na spoločné zakúsenie Božej lásky.