Na Dni dôvery prídu aj bratia z Taizé

Pezinok koncom novembra privíta ekumenické stretnutie Dni dôvery. S mladými zo Slovenska a z Česka ich prídu prežiť aj dvaja bratia z komunity Taizé.
Ján Lauko 16.10.2018
Na Dni dôvery prídu aj bratia z Taizé

Po 15 rokoch sa na Slovensku bude opäť konať ekumenické stretnutie mladých Dni dôvery. Od 23. do 25. novembra ho privíta Pezinok.

Podujatie pod záštitou komunity bratov z Taizé organizujú zástupcovia Rímskokatolíckej cirkvi v Pezinku a Evanjelickej cirkvi a. v. v Pezinku a v Modre. Medzi mladých prídu aj dvaja bratia z Taizé – brat Francis a Slovák Jean-Daniel, ktorí sa aktívne zúčastnia na celom stretnutí.

Dni dôvery sa na Slovensku konali už v roku 2003 v Dolnom Kubíne. Pravidelne sa však organizujú po celom svete. Tento rok už boli v Ľvove na Ukrajine a koncom októbra bolo plánované aj stretnutie v rakúskom Grazi.

Teraz prichádzajú do Pezinka. S akým cieľom?

„Cieľom podujatia je stretnutie mladých ľudí zo všetkých kresťanských denominácií, ktoré sa nám podarí osloviť, obnovenie vzájomnej dôvery a spoločné objavovanie prameňa nevyčerpateľnej radosti, ktorý vyviera z evanjelia,“ odpovedá jedna z organizátoriek Klára Horváthová.

Ako dodáva, toto podujatie je jednou z mnohých zastávok Púte dôvery na zemi, ktorá vychádza z Taizé a každoročne vrcholí na prelome rokov v niektorom veľkom európskom meste, kam putujú tisícky mladých z celej Európy.

Všetci ľudia tvoria jednu rodinu
Na stretnutie v Pezinku sú pozvaní hlavne mladí zo Slovenka a z Česka. Prečo sa im oplatí prísť na Dni dôvery?

„Máme veľkú túžbu podeliť sa o neobyčajnú skúsenosť, silný zážitok priateľstva a jednoty, ktorý viacerí z nás mohli zakúsiť či už priamo počas pobytu v Taizé, alebo na európskych stretnutiach organizovaných bratmi z Taizé.

V našej farnosti sa stretávame na modlitbe v duchu Taizé takmer dvadsať rokov. V posledných rokoch viacero mladých navštívilo Taizé a cítime, že to, čo sme tam pochopili, si nemôžeme nechať len pre seba,“ hovorí Klára Horváthová a na vysvetlenie pridáva slová brata Aloisa, priora komunity Taizé:

„Keď pokračujeme v Púti dôvery na zemi, prenikáme stále hlbšie do tajomstva skutočnosti, že všetci ľudia tvoria jednu rodinu a Boh prebýva v každom človeku bez výnimky. Cez pohostinnosť, ktorú ľudia preukazujú počas týchto stretnutí, sa všetci môžu stať nositeľmi pokoja v spoločnosti.“

Chcú zdvihnúť novú vlnu solidarity
Dni dôvery majú podľa Kláry Horváthovej tiež prispieť k tomu, aby sa zdvihla nová vlna solidarity medzi ľuďmi či už v rodinách, spoločenstvách, mestách, alebo na dedinách. „Ide o nevyhnutnosť deliť sa s druhými. Táto naliehavá potreba môže spájať veriacich rôznych náboženstiev, rovnako ako ľudí veriacich a neveriacich.“

Pripomína tiež ekumenický charakter stretnutia: „Dni dôvery by mali napomôcť, aby sa zreteľnejšie prejavilo spoločenstvo, ktoré už v Kristovi existuje medzi všetkými pokrstenými. Zatiaľ sa nám podarilo nadviazať priateľské vzťahy s Evanjelickou cirkvou v Pezinku a Modre a s Cirkvou bratskou.“

Spoločne hovoriť o ťažkostiach
Čo čaká tých, ktorí sa rozhodnú prísť na Dni dôvery do Pezinka? „Môžu zakúsiť krásu spoločnej modlitby a spoločného jedla zdieľaného v hostiteľských rodinách.

Veľká časť programu je venovaná svedectvám a možnosti diskutovať nad textami Svätého písma s rovesníkmi, kladúcimi si podobné otázky vo svojich životoch a prekonávajúcimi podobné ťažkosti,“ približuje Klára Horváthová a vysvetľuje, že stretnutia ako toto majú posilniť nádej, že máme šancu žiť s dôverujúcim srdcom ako deti plní Božej lásky so solidaritou k našim blížnym.

Účastníci sa počas Dní dôvery zapoja do spoločných modlitieb s meditatívnymi spevmi, načúvania Božiemu slovu a modlitby v tichu. Rovnako ako v Taizé budú na programe biblické úvody brata z Taizé, rozhovory v malých skupinkách, workshopy, návštevy, diskusie na rôzne témy a spoločné stolovanie.

Pútnici budú podľa možností ubytovaní v miestnych rodinách, čo býva jedným z najkrajších zážitkov stretnutia.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na webovej stránke www.dnidovery.sk, kde sa nachádzajú všetky potrebné informácie, alebo sa môžu ozvať aj na email info@dnidovery.sk.