Nádej na novú jednotu

V Nedeľu Krista Kráľa 20. novembra oslavujú mladí 37. svetový deň mládeže na diecéznej úrovni. V auguste 2023 sa potom zídu v Lisabone na medzinárodnom stretnutí mládeže.
Miroslava Gromanová VN SK 17.11.2022
Nádej na novú jednotu

Početná skupina mladých Slovákov na Svetových dňoch mládeže v Krakove v roku 2016. Snímka: Ján Lauko

Svätý Otec sa pri tejto príležitosti prihovoril mladým posolstvom, ktorého témou sú slová evanjelistu Lukáša: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa“ (Lk 1, 39). Mladých svojím príhovorom každoročne povzbudzuje, aby Ježiš zostával v ich živote. Aby si ho niesli so sebou, ako ho Mária niesla vo svojom lone k Alžbete.

„Na úseku, ktorý nám ešte zostáva smerom k Lisabonu, pôjdeme spolu s Nazaretskou Pannou, ktorá hneď po zvestovaní vstala a ponáhľala sa, aby išla pomôcť svojej sesternici Alžbete. Sloveso vstať má aj význam – a dobre je na to pamätať – povstať, prebudiť sa k životu.“

Posolstvo Svätého Otca je aj pomôckou na prípravu Svetových dní, aby sa mladí ľudia zamysleli nad tým, čo je pre nich prioritou.

„V týchto najnovších ťažkých časoch, keď je ľudstvo vystavené traume pandémie a zmietané vojnovou drámou, Mária znovu otvára pre všetkých, najmä pre vás mladých ľudí, ako je ona, cestu blízkosti a stretnutia. Dúfam a pevne verím, že skúsenosť, ktorú mnohí z vás zažijú v Lisabone v auguste budúceho roka, bude pre vás predstavovať nový začiatok a spolu s vami aj pre celé ľudstvo.“

Svätý Otec dáva v posolstve do popredia uvažovanie nad poslaním. „Mladí ľudia sú vždy nádejou na novú jednotu pre roztrieštené a rozdelené ľudstvo. Je potrebné spojenectvo medzi mladými a starými, aby sme nezabudli na lekcie z histórie, aby sme prekonali polarizácie a extrémizmy tejto doby.“

Hovorí aj o tom, že ponáhľanie nemusí mať len negatívny zmysel. Máme sa ponáhľať za Kristom a nájsť v ňom pokoj.

„V Liste Efezanom sv. Pavol ohlasuje: ‚Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. Veď on je náš pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo‘ (2, 13 – 14). Ježiš je Božou odpoveďou na výzvy ľudstva v každej dobe.“

Na Svetové dni mládeže sa zaregistroval aj pápež František a  pozval k  tomu ostatných mladých. Aby sa spoločne stretli a objavili „radosť z bratského objatia medzi národmi a  generáciami“. Tradíciu Svetových dní mládeže zaviedol pápež Ján Pavol II.