Nenápadná závislosť je nebezpečnejšia

Príliš sa o nej nehovorí, lebo oproti závislosti od drog či alkoholu sa zdá neškodná. No nie je, práve naopak. Do závislosti od pornografie upadol aj PETE LUPTON (34), zakladateľ českého projektu NePornu.
Miroslava Gromanová 02.03.2023
Nenápadná závislosť je nebezpečnejšia

Pete Lupton bojoval proti závislosti desať rokov. Nakoniec mu pomohlo priznanie sa manželke. Snímka: archív –PL–

V čom spočíva nebezpečenstvo sledovania pornografie?

Je to práve riziko závislosti. Keďže je veľmi ľahko dostupná, bezplatná a anonymná, ponúka jednoduchý únik od problémov. Človek na chvíľu zrelaxuje. Ale postupne sa z toho stáva copingový mechanizmus, ktorý prerastie do návykového správania.

Tým, že sa o tejto problematike príliš nehovorí, hrozbu si ľudia ani neuvedomujú. Tak si postupne a nenápadne vybudujú závislosť, ktorej sa potom ťažko zbavujú. Vo všeobecnosti je tu aspekt „nenápadnosti“ v porovnaní s bežnými látkovými závislosťami dosť veľký.

Ako sa táto závislosť začala u vás?

Mal som jedenásť rokov, takže vtedy ešte vo forme časopisov. Ale do dvoch rokov sme mali doma vysokorýchlostný internet. Na strednej škole som bol schopný sledovať porno niekoľkokrát denne. Ovplyvnilo to moje známky, ale aj prístup k ženám.

Neskôr sa závislosť od pornografie prejavila ako neschopnosť dosiahnuť vyvrcholenie pri sexe. Celkovo som so závislosťou bojoval takmer desať rokov, pretože som sa príliš hanbil o tom s niekým hovoriť a chcel som si to vyriešiť sám.

Kedy ste si povedali dosť, idem s tým niečo robiť?

Keď som mal šestnásť rokov. Vtedy som vôbec prvýkrát počul, že ide o závislosť. Ako som povedal, bojoval som s ňou asi desať rokov, skúsil som všetky možné veci, ale to, čo nakoniec zabralo, bolo priznanie sa manželke a zároveň vytvorenie podpornej skupiny mužov, s ktorými som to mohol otvorene riešiť.

Dá sa od tejto závislosti vrátiť na cestu nezávislosti?

Dá, ale je to dlhý, komplexný proces. Nemá jednoduché ani rýchle riešenie. Ale sloboda je určite možná. Klientom vždy radím, aby si v prvom rade zablokovali prístup k pornu, pretože pokiaľ k nemu budú mať ľahký prístup, skôr či neskôr sa pozrú.

Navyše vôľa závislého človeka je biologicky oslabená, takže na tejto ceste potrebuje určitú pomoc. Potom je to kombinácia učenia sa pracovať so svojimi spúšťačmi a učenia sa riešiť problémové situácie v živote zdravým spôsobom.

No veľmi dôležité je nebyť na to sám. Preto odporúčam zveriť sa napríklad priateľovi, s ktorým to potom človek môže riešiť.

Ako problému úplne predísť?

Často stačí len určité uvedomenie si problému, prípadne pripravenie si alternatívy, ako sa správať inak. Ak už ide o závislosť, problém spočíva v tom, že už ide aj o proces abstinencie. Ten trvá priemerne šesť až dvanásť mesiacov. Závislosť si jednoducho vyžaduje komplexnejší prístup.

Najlepšia prevencia je teda včasná prevencia. Ideálne by bolo, keby sa o tejto téme oveľa viac hovorilo, v médiách, dokonca aj v Cirkvi. Zároveň by však rodičia mali túto tému otvárať so svojimi deťmi, ideálne od chvíle, keď majú akýkoľvek prístup k internetu.

Priblížite nám následky závislosti od pornografie?

Negatívne účinky na život sú spočiatku nenápadné. Napríklad sa pornu venuje čoraz viac času, začnú sa problémy v nadväzovaní vzťahov, zhorší sa výkonnosť v práci alebo v škole. Neskôr sa môžu objaviť aj negatívnejšie účinky – nezáujem o partnerský sex, rozpad vzťahu.

Vo všeobecnosti vnímam, že sa o tejto téme v spoločnosti hovorí málo a nedostatočne sa o nej hovorí aj v Cirkvi. Buď sa problém tabuizuje, alebo stigmatizuje, takže ľudia si neuvedomujú, že existuje riešenie.

Jednotlivý kresťan má pocit, že je v spoločenstve jediný, kto v tejto oblasti zápasí, a to prehlbuje jeho zúfalstvo. Preto si myslím, že sa o týchto veciach musíme naučiť hovoriť otvorenejšie. No nie odsudzujúcim tónom, ale s milosťou a ponukou pomoci.

Obrátili ste sa na Boha, aby vám s problémom pomohol?

Ako kresťania máme možno v tejto veci zjednodušené predstavy a očakávame zázrak. Sám som takéto očakávanie mal, takže tomu rozumiem. Ale myslím, že vo väčšine prípadov to takto nefunguje.

Viera v  Boha mi môže pomôcť v tom, že sa chcem v živote sústrediť na dobré veci alebo sa zamerať na pomoc druhým, aby som sa nesústredil iba na seba. Zároveň tu zohráva dôležitú úlohu milosť a odpustenie, pretože kresťania môžu často zápasiť s otázkou, či ich Boh stále miluje a prijíma, keď sú takí „skazení“.

Odpoveď je, že v Kristovi im Boh odpustil minulé, súčasné aj budúce hriechy a že v Kristovi majú prístup k Bohu dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni.

Takto nám forma prijatia a odpustenia môže dať slobodu, aby sme neupadli do depresívnych, sebazničujúcich myšlienok. Heath Lambert o tom brilantne hovorí v knihe Konečne voľný.

Ako pomáha váš internetový portál?

Ponúkame formu anonymného sprevádzania prostredníctvom e-mailu – nazývame ju e-koučing. Postupne však rozširujeme aj miestne podporné skupiny anonymných pornoholikov.

Je to forma laickej pomoci a jej podstatou je naše motto: Nebuď na to sám/sama. Keď sa na nás obráti niekto s problémom, pridelíme mu nami vyškoleného dobrovoľníka. Bude si s ním písať a sprevádzať ho procesom abstinencie.

K dispozícii je aj niekoľko online kurzov, ktoré sú bezplatné. Máme aj anonymné online fórum, kde si ľudia môžu viesť abstinenčný denník a navzájom sa povzbudzovať. Sme tiež v službe Discord, ktorá funguje najmä pre mladých ľudí.

Aj keď ide o komplexný problém, máte aspoň jednu rýchlu, povzbudivú radu?

Výbornou prevenciou, ale aj riešením závislosti bývajú hlboké vzťahy. Odporúčame, aby sa ľudia zamerali najmä na budovanie kvalitných vzťahov, aby sa sústredili na pozitívne veci vo svojom živote, a nie na samotný boj s touto závislosťou.

Aký odkaz by ste poslali mladým, aby pornografii nepodľahli?

Závislosť od pornografie ma ovplyvnila dosť negatívne a nechcem, aby si ostatní museli prejsť tým, čím som si prešiel ja. To bol hlavný dôvod, prečo som vôbec založil organizáciu NePornu. Mladí ľudia dnes vyrastajú v dosť sexualizovanom svete.

Ovplyvňuje nás to, samozrejme, všetkých, ale najmä mladých, ktorí sa začínajú orientovať v živote a názory na svet, na seba samých a ostatných si ešte len vytvárajú. Preto by som ich chcel povzbudiť, aby s pornografiou nezačínali alebo aby s ňou čo najskôr prestali.

Naozaj tým nič nestratíte. Naopak, som presvedčený, že oveľa viac získate, ak sa sústredíte na budovanie hlbokých vzťahov, a to nielen partnerských, ale aj priateľských.