Oáza pomáha mladým nájsť svoj smer

Cez sebaprijatie k sebadarovaniu. Dobrý vzťah, dobré manželstvo je v dnešnom svete výnimočný klenot. V Hnutí Svetlo – Život, ktoré je tiež známe ako Oáza, bojujú spoločnými silami za hodnoty, ktoré sa nikdy nezmenia.
Martina Halúsková 10.02.2024
Oáza pomáha mladým nájsť svoj smer

V spoločenstve je dôležité rozvíjať vzťahy a ponúknuť priestor na diskusiu. SNÍMKA: ARCHÍV –KM–

V súčasných trendoch modernej spoločnosti kresťanské hodnoty nie sú veľmi v móde. Mladí musia čeliť názorom, ktoré menia cudnosť na čudáctvo. Musia čeliť tomu, že jej prijatím sa vo svetských kruhoch dostanú na okraj, stanú sa elementom, ktorý sa „nehodí“.

Kým v minulosti bol život v čistote čosi vzácne a vznešené, dnes je to naopak a mnoho mladých musí v  rozhodnutí pre ňu čeliť výsmechu či potupe. Sen o skutočnej láske napriek tomu pretrval nezmenený a krásny. Ukrytá pred vplyvom módnych trendov sa dá láska nájsť tomu, kto ju hľadá.

OD LÁSKY K LÁSKE

Nikto však neostane bez pomoci. Spoločenstvo Oáza pomáha mladým ľuďom hľadať. Pomáha im nájsť smer, ktorým majú upierať svoj pohľad, aby uvideli. Moderátorka oblasti Žilina pre mládež Kristína Masnicová sa podelila o to, ako v spoločenstve vedú mládež v hľadaní skutočných vzťahov.

„Postupne prechádzame určitými stupňami vzťahov. Keď ich rozvíjame, prirodzene spejú do manželstva či zasväteného života. Pretože od vzťahu k sebe, kde sa rieši sebaprijatie a hodnota človeka, prejdeme ku vzťahu k Bohu cez Ježiša a v príklade Márie k  poslušnosti Bohu, ktorá vrcholí sebadarovaním – či už v manželstve, alebo v zasvätenom živote.“

PROTI PRÚDU

Svojím poslaním sa v Oáze zaviazali učiť niečo, čo sa už bežne nenosí. Keďže zo striedmosti sa stalo niečo, čo vyčnieva, a prirodzenosť je v dnešných dňoch výnimočná, nie každý chce byť súčasťou rezistencie kráčajúcej proti prúdu. Vyplývajú z toho totiž urážky či posmech, ktorým je potrebné sa aktívne brániť – slovne i vo svojom vnútri. Spoločenstvo však poskytuje oporu a povzbudzuje.

„Je dôležité rozvíjať vzťahy v spoločenstve. A milovať mladých, ktorí sú nám zverení. Na spoločných akciách chceme ísť príkladom. Tieto veci sa nedajú odovzdávať tým, že do nich budeme hustiť pravidlá. Musíme budovať ich sebavedomie a hodnotu. Dobrým priestorom na toto budovanie býva aj čas osobných rozhovorov či svedectiev animátorov,“ opisuje Kristína prístup v Oáze.

„Skupinky bývajú zo začiatku rozdelené na chlapcov a dievčatá. Hlavne kým sú mladší a zverovanie sa so svojím vnútorným prežívaním nie je vždy jednoduché. Majú priestor vyjadriť sa k veciam a pýtať sa. Počas formácie sa potom skupinky zmiešajú, čo naberie nové obohatenie, pretože už sú konfrontovaní aj s inými pohľadmi. Snažíme sa o diskusiu, priestor na vyjadrenie názoru a ukázanie niekedy ťažšej, ale zato overenej cesty.“

Takýmto spôsobom vedú v Oáze mládež na ceste za láskou. Za láskou, ktorá sa vymyká prostej náklonnosti, romantike či sladkým slovám. Učia o láske, ktorú ani veľké vody neuhasia a ktorú ani rieky neodplavia (Pies 8, 7).

:-D

S novou dobou sa však privalila vlna nových nebezpečenstiev, ktoré lásku ohrozujú. „Chýba nám osobný kontakt a zjednodušujeme si to. Je pohodlnejšie si s niekým písať ako sa rozprávať či stretnúť. Ale to prekonávanie, navrhovanie a aktívna práca na vzťahu prinášajú do života niečo špeciálne. Nesmejete sa sám s mobilom v ruke, ale spolu.“

V tomto vidí animátorka Kristína problém, s ktorým sa musí dnešná mládež popasovať. Zlodejom lásky už nie je postavenie, titul či veno. Ľudia čelia niečomu úlisnejšiemu, zradnejšiemu. Zlodej sa ukryl v rýchlych a pohodlných riešeniach, vo svete instantných odpovedí a prchavých vášní.

„Bojíme sa robiť chyby, respektíve trochu aj zariskovať. Všímam si strach zo záväzkov, strach z nepochopenia. Chceme istotu, no tú nám vie ponúknuť iba Boh,“ vysvetľuje Kristína dôsledky, ktoré dopadajú na ľudí. Jedným z nich je aj upadajúci záujem o manželstvo.

„Myslím, že to stále súvisí s už spomínaným strachom. Prebratie zodpovednosti, záväzku. A tiež je to príklad v rodinách. Prehodnocujeme naše ideály, porovnávame si výhody a nevýhody.“

LÁSKA NA BILBORDOCH

Nájsť v tomto svete čokoľvek skutočné nie je jednoduché. Vzácne poklady sú ukryté v tieni veľkých bilbordov, ktoré hlučne propagujú pozlátku. To však nikdy nedokáže naplniť skutočnú túžbu po láske, zasadenú do našich sŕdc Majstrom Záhradníkom. A tak mnohí dnes čelia sklamaniu a frustrácii z nenaplnených túžob po vzťahu a manželstve.

Všimla si to aj animátorka Kristína medzi členmi Oázy. „Je to trend doby a aj v našom spoločenstve sa rozširuje. Hlavne u žien. Mám však nádej, že ak sa budeme viac za veci modliť než sa nad nimi trápiť, prinesie nám to do života oveľa viac pokoja a menej frustrácie.“

Vo svojom spoločenstve majú priestor pre mladých, ktorí môžu neskôr prestúpiť do Oázy dospelých. Tam sa naďalej stretávajú, povzbudzujú a modlia za svoje sny.

NEOSTÁVAJTE V TOM SAMI

Zlé rozhodnutia ľudí však už tento svet nakazili. Nenaplnené túžby mnohých zahaľujú závojom smútku, pomalou, tichou bolesťou vlečúcou sa každým jedným dňom. Pokiaľ však človek túto bolesť prekoná, Boh ju premení na krásny drahokam, ktorým ozdobí prisľúbený sen. Kristína z Oázy tomu verí aj na základe skúseností a ponúka svoju radu a povzbudenie.

„Hovorte s  Pánom o  svojich túžbach, o tom, čo prežívate. Neostávajte v  tom sami, povedzte o tom, čo prežívate, osobe, ktorej dôverujete. A tiež – učme sa byť vďační, spokojní s aktuálnou situáciou. Ja som si počas obdobia, keď som s nikým nechodila, uvedomila, že je to skvelý čas na budovanie seba a vzťahu a Bohom. Snažila som sa robiť veci, ktoré mám rada, a mať viac rada aj samu seba. Blížneho máme milovať ako seba samého. A niekedy musíme začať od konca výroku.“

Kto poradí 

Kto poradí, kde sú také dobré dievčatá?
Práve takú hľadám, ako bola ona,
aby bola ako ona Bohu blízko, aby bola Bohom obľúbená,
dobrá matka, dobrá žena, priam tak ako Mária,
aby mala dušu, ktorá svieti,
aby milovala deti, priam tak ako Mária.

Kto poradí, kde sú takí dobrí chalani?
Hľadám chlapcov, ktorí majú srdcia mužov,
ktorí svoje presvedčenia vedia brániť,
ktorí svoje deti budú žehnať,
pre ktorých je každá žena, priam tak ako Mária,
z ktorých budú chlapi spravodliví,
ktorí budú vierou živí, priam tak ako Mária.

Kto poradí, kde mám takú dobrú partu nájsť?
V tomto svete plnom pretvárky a nudy,
ľahostajných sŕdc a neskrotených vášní.
Preto sedím pokorne tu v chráme,
šepkám prastaré a známe: „Príď a poraď, Mária!“
Aby život mládeže mal cenu,
prosím chválou ovenčenú: „Príď a pomôž, Mária!“

Ty poradíš, veď vieš, kde dobrí ľudia sú...

MARCEL ŠIŠKOVIČ