Ocenia aj mladých ľudí

V Humennom sa rozhodli v rámci mestských ocenení zriadiť špeciálnu kategóriu ocenenia pre mladých ľudí.
Odvážne Humenné 14.07.2022
Ocenia aj mladých ľudí

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Verejné ocenenia mesta Humenné pre jednotlivcov alebo kolektív sa udeľujú v kategóriách: čestné občianstvo, cena mesta, cena primátora, cena dobrovoľník a ocenenia v oblasti športu. Budúci rok majú šancu získať ocenenie aj mladí.

Návrh doplniť ocenenia o cenu výnimočný mladý Humenčan prišiel od predsedu poslaneckého klubu Odvážne Humenné Martina Ruščanského. Bude sa udeľovať do 30 rokov za zásluhy a rozvoj mesta.

Výnimočný mladý Humenčan/ Humenčanka získa cenu, ak sa svojimi aktivitami a ľudským prístupom intenzívne venuje oblasti verejnoprospešnej činnosti, prináša hodnoty do spoločenského života, aktívne spolupracuje s miestnou samosprávou, organizáciami či inštitúciami.

Jedným z cieľov ocenenia je ďalšia motivácia a vzor pre mestskú mládež, ale tiež komunikácia mesta s mladými ľuďmi. Súčasťou ceny bude vecný dar, prípadne finančná hotovosť v hodnote 300 eur. Mladej generácii záleží na tom, aby popri práci či štúdiu mohla napĺňať svoje potreby aj v súkromnom a osobnostnom raste.

Mladí majú potenciál, preto potrebujú priestor, kde ho môžu rozvíjať. V histórii Humenného ešte nebol ani raz ocenený cenou mesta mladý človek. Z mesta za posledných desať rokov odišlo približne tritisíc mladých ľudí, čím patrí k najrýchlejšie vyľudňovaným mestám na Slovensku.

Oceňovanie dobrovoľníckej práce či pozitívneho prístupu k vzdelávaniu môže byť podľa autorov návrhu jedným z dôvodov, pre ktorý mladí ľudia uprednostnia rodné mesto pred odchodom do zahraničia.

Samospráva prijala viaceré návrhy, ktoré majú zlepšiť život mladých ľudí v meste, napríklad participatívny rozpočet, štatút mládežníckeho parlamentu, koncepciu rozvoja práce s mládežou, ako aj akčný plán práce s koncepciou práce s mládežou v meste.

Humenné sa chce tiež zamerať na podporu talentov, dobrovoľníctvo, zamestnanosť či nediskrimináciu. Samospráva do realizácie návrhov na podporu mladých ľudí zapojí nielen svoje organizácie, ale aj základné a stredné školy, záujmové združenia a aktívnych dobrovoľníkov.